ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zdalne spotkanie SITPChem i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji – SITPF

Zdalne spotkanie SITPChem i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji – SITPF

W dniu 11 maja 2021 odbyło się spotkanie (w trybie zdalnym) pomiędzy SITPChem a Stowarzyszeniiem Inżynierów i Techników Polskich we Francji -SITPF (Association des Ingénieurs et Techniciens Polonais en France).

Udział wzięli:

ze strony SITPChem

 • Jerzy Klimczak – Prezes ZG SITPChem
 • Stanisław Oczkowicz – Sekretarz Generalny SITPChem
 • Józef Kozieł – Wiceprezes ZG SITPChem

Ze strony SITPF:

 • Krystyna Liziard -Prezes SITPF
 • Janusz Ptak- Sekretarz Generalny EFPSNT,  Wiceprezes SITPF
 • Maria Bonikowska – członek Zarządu SITPF, Dyrektor Generalnego firmy Maritime Energy Air Liquide Group z siedzibą w Aberdeen, Anglia

SITPF zostało założone w 1917 roku w Paryżu, w celu stworzenia/zebrania kadry technicznej gotowej do współudziału w odbudowie kraju po odzyskaniu niepodległości. Skupiało liczne grono inżynierów i techników polskich zamieszkałych we Francji oraz Francuzów polskiego pochodzenia, zatrudnionych w różnych sektorach gospodarki. SITPF jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych EFPSNT. Współpracują ze stowarzyszeniami inżynierów w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii. Składka członkowska SITPF to 50 Euro/rok, brak innych źródeł finansowania.

SITPF prowadzi działalność techniczną, głównie w postaci referatów, udziału w imprezach okolicznościowych (w tym kongres inżynierów polonijnych) i spotkań towarzyskich. Wykorzystują w tym celu pomieszczenia Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Podczas spotkania ustalono:

 • SITPF i SITPChem będą na bieżąco informować się wzajemnie o imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez obydwa stowarzyszenia
 • Partnerzy będą przesyłali informacje o organizowanych wydarzeniach do swoich członków oraz stowarzyszeń współpracujących
 • Osoby do bezpośrednich kontaktów: Janusz Ptak – SITPF oraz Józef Kozieł – SITPChem
 • SITPChem, Stanisław Oczkowicz zaprasza przedstawicieli SITPF do udziału w konferencji „Trendy Ekorozwoju” 13-15.10.2021 w Zakopanem,
 • SITPChem przekaże informacje dotyczące najbliższych wydarzeń, w tym:
 • Kongres ETCC2022, 12-14 lipca 2022 w Krakowie
 • FATIPEC´s online Symposium “Paints and Coatings Visions” 27 May 2021. Szczegóły wraz programem i rejestracją na stronie: www.conference-fatipec.com
 • Cykl wykładów „Przyjazna Nauka” wraz z programem

(inf. Józef Kozieł, 13.05.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.