ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jerzy Klimczak – naczelnym redaktorem miesięcznika Przemysł Chemiczny

Jerzy Klimczak – naczelnym redaktorem miesięcznika Przemysł Chemiczny

Jerzy KLIMCZAK z dniem 1 maja 2021 r. objął obowiązki redaktora naczelnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny” w Wydawnictwie Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o. Pan J. Klimczak ma 50 lat, od dnia 27 września 2018 r. decyzją XXXI Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, obradującego w Ustroniu-Jaszowcu, jest prezesem Zarządu Głównego SITPChem w kadencji 2018–2022. Pan J. Klimczak jest absolwentem AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie uzyskał stopień magistra inżyniera na Wydziale Zarządzania i Marketingu, z którym współpracuje do dzisiaj jako wykładowca studiów podyplomowych. Zawodowo jest doświadczonym praktykiem biznesu. Od 16 lat pełni funkcje zarządzające jako: dyrektor handlowy/rozwoju/operacyjny/naczelny/generalny oraz jako prezes spółki. Zdobywał doświadczenie w dużych polskich przedsiębiorstwach, koncernach międzynarodowych, a także firmach rodzinnych tworzonych od podstaw w okresie polskiej transformacji gospodarczej w branży chemicznej: Polifarb Cieszyn SA, Polifarb Cieszyn-Wrocław SA, SigmaKalon, Lakma Strefa, MOKATE Czech, Agrecol, Madonis, Pollena-Savona. Budował i zarządzał dużymi strukturami sprzedaży, marketingu oraz całymi jednostkami biznesowymi. Uczestniczył w projektach restrukturyzacji firm, przejęć jednostek biznesowych, fuzji oraz w tworzeniu firm od podstaw. Pan J. Klimczak jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem rady programowej czasopisma „Chemik” (dyrektor generalny), dotychczas był także członkiem rady programowej „Przemysłu Chemicznego”. Jest również członkiem Rady Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz członkiem Prezydium Komitetu Chemii PAN. Jako prezes reprezentuje SITPChem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, z którą Stowarzyszenie jest ściśle związane. Współpracuje z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi w zakresie badań i rozwoju oraz realizuje wspólnie z nimi projekty w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Jest współautorem kilku zgłoszeń patentowych i kilkudziesięciu rozwiązań racjonalizatorskich. Posiada duże doświadczenie w branży chemicznej jako kierownik zespołów w zakresie badań i rozwoju, realizujących projekty współfinansowane ze środków UE. Czynnie angażuje się w promocję SITPChem i przemysłu chemicznego oraz podejmuje działania mające na celu integrację świata nauki i biznesu.

(Przem. Chem. 2021/5)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.