ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Polska czuje chemię – artykuł w Gościu Niedzielnym

Polska czuje chemię – artykuł w Gościu Niedzielnym

W wydaniu czasopisma Gość Niedzielny z 18 kwietnia 2021 r. zamieszczono obszerny artykuł Macieja Rajfura pt. Polska czuje chemię, w którym Autor przypominając, że „geniusz Mościckiego, mądrość, zapał i pracowitość jego rodaków sprawiły, że możemy być dumni z polskiego przemysłu chemicznego okresu międzywojnia. Do dzisiaj po części z tego korzystamy”; przypomniał postać prezydenta-chemika i wskazał argumenty za lokalizacją nowej fabryki chemicznej w widłach rzek Dunajca i i Białej Tarnowskiej, pozwalającej na zaopatrzenie w wodę wielkiego kompleksu; kilka lat później wybudowano w pobliżu Centralny Okręg Przemysłowy – blisko zagłębia naftowego i gazowego. Decyzję o budowie fabryki podjęto w 1927 r., a już w grudniu 1929 r. rozpoczęła się produkcja.

Więcej informacji bogato dokumentowanych i pięknie ilustrowanych znajdziecie Państwo na stronach Wirtualnego Muzeum Przemysłu Chemicznego (muzeumchemii.pl)

Zakładka Muzeum Techniki na stronie sitpchem.org.pl- zapraszamy!
(inf. SITPChem, 4 maja 2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.