ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

O SITPChem w Biuletynie Informacyjnym Federacji SNT-NOT – marzec/kwiecień 2021

O SITPChem w Biuletynie Informacyjnym Federacji SNT-NOT – marzec/kwiecień 2021

W ostatnim wydaniu BI Federacji SNT-NOT (3/4/2021) sporo miejsca poświęcono Światowemu Dniu Inżyniera. Miejscem obchodów przez społeczność techniczną w Polsce była Politechnika Śląska., a współorganizatorem FSNT NOT. Dzień ten został ustanowiony podczas VI Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention), który odbył się w listopadzie 2019 r. w Melbourne (Australia). Postanowiono, iż będzie on obchodzony przez międzynarodową społeczność techniczną corocznie 4 marca – dla upamiętnienia daty powstania WFEO.

Śledząc aktywność chemikow zaprezentowano w tym wydaniu Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne – ogólnopolską konferencję naukową studentów i doktorantów studiów chemicznych i nauk pokrewnych, którzy zaprezentowali swoje badania naukowe, bądź prezentacje przeglądowe, wśród swoich rówieśników. Najważniejszym atutem sympozjum jest fakt, że prezentacje i sesje posterowe odbywają się w czasie rzeczywistym – prelegenci przedstawiają na żywo swoje wyniki badań, po czym dyskutują z pozostałymi uczestnikami. SITPChem było patronem tego Sympozjum.

Wspomniano także o tym, że SITPChem wzięło udział w Konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na opracowanie programów nauczania na dodatkowe umiejętności zawodowe (DUZ).Zarząd Główny SITPChem złożył elektronicznie obszerny i wymagający dużego nakładu pracy wniosek dotyczący udziału w konkursie dla wyspecyfikowanych obszarów przemysłu chemicznego oraz ceramiczno-szklarskiego. Rozstrzygniecie konkursu ma nastąpić w kwietniu lub maju br.

Całość Biuletynu Informacyjnego FSNT-NOT jest dostępna na eNOT.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.