ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wspomnienie Jacek Tyczkowski

Wspomnienie Jacek Tyczkowski

Wspomnienie
Jacek Tyczkowski
(1952 – 2020)

Ubiegłoroczny Styczeń był podobnie szary jak i tegoroczny, też o wyraźnie depresyjnych odcieniach, z małą ilością słońca. Słychać było od czasu do czasu informacje z chińskiego Wuhan, gdzie pojawił się nikomu wcześniej nieznany tajemniczy wirus. Na zebraniu naszego SITPChem postanowiliśmy zorganizować w pierwszych dniach Lutego tradycyjne spotkanie noworoczne, a więc podsumowanie roku, kalendarze, podziękowania dla działaczy, kolacja, konkursy, tańce… wszystko w miłym noworocznym nastroju.

Wszyscy jednak działacze władz, całe SITPChem-owskie koleżeństwo, mieliśmy w pamięci poważną chorobę Jacka Tyczkowskiego, naszego wieloletniego aktywisty, chorobę, z którą zmagał się dzielnie od kilku lat.

Nasz optymizm i nadzieja powodowały, że liczyliśmy na wspólny wieczór, pamiętaliśmy, że przecież na ubiegłorocznym spotkaniu styczniowym Jacek w dobrym nastroju i kondycji spędził z nami tę uroczystość.

Życie wykreowało jednak inny scenariusz; Jacek odszedł 31 stycznia 2020 roku.

Spotkanie noworoczne zostało w tej sytuacji oczywiście odwołane, zaś szerokie grono członków władz Oddziału SITPChem w Cieszynie, całej SITPChem-owskiej społeczności, w dniu 3 lutego wzięło udział w uroczystym ostatnim pożegnaniu naszego Kolegi, członka władz naszego Stowarzyszenia, Jacka Tyczkowskiego. Odszedł od nas nasz wieloletni przyjaciel, oddany działacz, współpracownik z czasów Polifarbu Cieszyn.

Jacek Tyczkowski urodził się 2 sierpnia 1952 r. w Legionowie, co stanowiło znaczący, ale jednak epizod w Jego życiu, bo resztę życia spędził w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkoły oraz studia w Cieszynie, w którym wraz z rodziną spędził pozostałą część życia. Pracował w kilku firmach w Bielsku-Białej i w Cieszynie, by finalnie zwieńczyć swoją zawodową karierę inżyniera mechanika w Polifarbie Cieszyn – jako Inspektor oraz szef Zakładowego Dozoru Technicznego. Jacek znany i uznany był jako kompetentny i solidny pracownik, wysoko oceniany przez przełożonych oraz struktury branżowe Urzędu Dozoru Technicznego, co zaowocowało odznaczeniem Go Dyplomem oraz medalem za zasługi i współudział w tworzeniu polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego – z okazji 100-lecia UDT.

Jak dobrze pamiętamy, pasją i zamiłowaniem Jacka były turystyka, w tym żeglarska, i praca społeczna, wzajemnie się zazębiające i często uzupełniające. Chcąc wymienić wszystkie funkcje i dokonania w turystyce można by niechybnie pominąć jakąś istotną, bo było ich tak wiele, jednak na wyróżnienie zasługuje wybór Jacka na stanowiska prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, którą pełnił przez dwie kadencje. Z tytułu działalności i zasług na polu turystyki, kol. Jacek Tyczkowski otrzymał wiele wyróżnień, odznak i medali, a także wyróżnienie Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jacek był również niestrudzonym kreatorem turystyki w naszym cieszyńskim Oddziale SITPChem. Pamiętamy wiele wspaniałych wycieczek krajowych i zagranicznych (m. in. Lwów, Wiedeń, Berlin), których Jacek był organizatorem i współorganizatorem.

Niezależnie od animacji turystyki wśród Chemików, był On wraz z małżonką Kazimierą, w ciągu całej aktywności zawodowej, jednym z czołowych działaczy Zarządu cieszyńskiego Oddziału SITPChem. Jacek Tyczkowski był przez trzy kadencje (2002-2014) przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału, a po jednej kadencji sprawował stanowisko wiceprzewodniczącego tej Komisji oraz Sądu Koleżeńskiego.. Również w tym przypadku, za solidną i zaangażowaną pracę w SITPChem, Jacek Tyczkowski był wielokrotnie wyróżniany, w tym Odznaką Honorową SITPChem oraz Złotą Odznaką Honorową NOT.

Jak dobitnie pokazują fakty z całego curriculum vitae naszego przedwcześnie zmarłego Przyjaciela Jacka Tyczkowskiego, był On poprzez realizację w pracy zawodowej oraz swoich pasji i zainteresowań, człowiekiem spełnionym. U wielu osób wzbudził zainteresowanie turystyką i pracą społeczną; w wielu obszarach i miejscach zachowały się ślady jego działalności. Pamiętamy i zawsze pozostaną w naszej pamięci wspólne wyprawy do różnych interesujących miejsc, imprezy techniczne i towarzyskie SITPChem, konkursy, zjazdy, zebrania etc.

Niech Jego obraz żyje w pamięci wszystkich, którym był drogi! Cześć Jego pamięci!

Stanisław Gruszka, Oddział SITPChem w Cieszynie, styczeń 2021

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.