ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Granty SITPChem z firmami EDUEKSPERT i EUROKREATOR

Granty SITPChem z firmami EDUEKSPERT i EUROKREATOR

Kol. Sekretarz Generalny monitoruje realizację 6. grantów dla firmy EDUEXPERT z Torunia (Grantodawca), dotyczących opracowania programów Kursów Kwalifikacji Zawodowych w określonych zawodach chemicznych. Warto zwrócić uwagę, że uczestnictwo SITPChem w realizacji grantów wspólnie z partnerami jest ważną aktywnością Stowarzyszenia, dzięki której nie tylko wykorzystywany jest potencjał ekspercki członków Stowarzyszenia, ale też poprawia się bilans całego SITPChem.

Kol. Oczkowicz skupia wszystkie sprawy związane z wnioskiem realizowanym wspólnie z firmą EUROKREATOR, dotyczącym projektu opracowania programów nauczania Dodatkowych Umiejętności Zawodowych (DUZ) w określonych zawodach chemicznych – dla poziomu szkoły zawodowej oraz bieżące sprawy dotyczące potencjalnie nowego projektu (także z firmą EUROKREATOR) – pilotażowego wdrożenia opracowanej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego.

Przygotowanie tych wszystkich projektów jest niezwykle pracochłonne, ale potencjalne korzyści skłaniają do podejmowania i kontynuowania tej działalności.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.