ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wybitni Chemicy – biogramy na www.sitpchem.org.pl

Wybitni Chemicy – biogramy na www.sitpchem.org.pl

Na stronie www.sitpchem.org.pl pod zakładką Wybitni Chemicy publikujemy i stale uzupełniamy informacje o chemikach. Zachęcając do korzystania z wiadomości tam zgromadzonych, przypominamy niektóre postaci. W maju 145 lat temu urodził się twórca polskiego przemysłu włókienniczego – Feliks Wiślicki.

Feliks Wiślicki urodził się w warszawskiej rodzinie kupieckiej 18 maja 1866 r.

Po studiach chemicznych podjął współpracę z francuskim twórcą techniki wytwarzania sztucznego jedwabiu H. Chardonnetem, uczestnicząc w ostatnich dekadach XIX w. w pionierskich pracach tego przemysłu na terenie Francji, Szwajcarii i Belgii. Gdy na początku XX w. powstała idea zbudowania fabryki włókien sztucznych na terenach ówczesnej carskiej Rosji, Wiślicki był wyznaczony na jej realizatora, w zaproponowanym przez siebie miejscu – w Tomaszowie k/Łodzi. Pod Jego kierownictwem, powstały tam zakłady, które z czasem, w dwudziestoleciu międzywojennym, były jednymi z największych w krajowym przemyśle chemicznym i jedne z większych w Europie, stosując odpowiednie do epoki, najnowsze technologie produkcji. Zainteresowanie i kapitał polski dla inwestycji w Tomaszowie reprezentowali ówcześni tomaszowscy przedsiębiorcy związani z istniejącym już tam i rozbudowywanym przemysłem włókienniczym i tekstylnym. Uruchomienie zakładu nastąpiło rekordowo szybko, bo już 1 maja 1912 r. (po decyzji o budowie w 1911 r.). Szefem budowy zakładu i uruchomienia w Tomaszowie, mieście nad rzekami Pilicą i Czarną, pierwszej produkcji sztucznych włókien kolodionowych był Feliks Wiślicki.

Miernikiem rozwoju zakładów w Tomaszowie może być m.in. stan załogi, który wynosił przed wybuchem I wojny światowej 1090 osób, a przed II wojną światową – ok. 6 tys. pracowników. Pod względem zatrudnienia, w okresie II Rzeczypospolitej, były to największe zakłady przemysłu chemicznego. Jednocześnie tomaszowskie zakłady przed II wojną światową plasowały się w pierwszej dziesiątce największych producentów włókien sztucznych na świecie.

Prezes Spółki, Feliks Wiślicki przywiązywał ponadto ogromną uwagę do spraw pracowniczych i socjalnych. Wiele uwagi i środków poświęcał także, organizowanym na terenie zakładów, pracom badawczym związanym ze stałym ulepszaniem istniejących technologii oraz opracowywaniem nowych. Głównym konsultantem prowadzonych w Tomaszowie badań był wybitny profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Leon Marchlewski (1869–1946).

Inż. Wiślicki był także jednym z założycieli działającego aktywnie przed II wojną światową, Związku Przemysłu Chemicznego, piastując przez kilka lat funkcję prezesa. Należał, od momentu powstania, do Polskiego Towarzystwa Chemicznego uczestnicząc w pracach ścisłego zarządu. Był delegatem Polski w międzynarodowych naukowych zjazdach chemicznych.
Zmarł w Szwajcarii w 1949 roku.

(na podstawie: Jerzy Paprocki, Kalendarium Chemików – Polskich i Europejskich, CHEMIK, 5_2016_tom_70)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.