ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Majowe wydanie Ochrona przed Korozją – 5/ 2021

Majowe wydanie Ochrona przed Korozją – 5/ 2021

Dostępne jest już wydanie miesięcznika Ochrona przed Korozją nr 5/2021, a w nim:

 • Characterization of nanoporous nickel-based films on electrode materials for hydrogen evolution, fabricated by dealloying technique
 • Zabezpieczenie konstrukcji podatnych pracujących w warunkach wysokiej abrazji
 • Tib clean A300 – obniżenie temperatury odtłuszczania alkalicznego
 • Krótki przegląd parametrów zniszczeń po badaniach w komorach solnych i klimatycznych
 • Przygotowanie powierzchni wyrobów w cynkowniach ogniowych
 • Dziesięciokrotne zwiększenie okresu sprawności i większe bezpieczeństwo procesu
 • przygotowanie powierzchni przed malowaniem
 • Wybrane wydarzenia on-line zaplanowane na 2021 rok
 • Wydarzenia przeniesione na 2022 rok
 •  Wydawnictwa
 • Wynalazki

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.