ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie prezydium ZG SITPChem 10 lutego 2021 r.

Posiedzenie prezydium ZG SITPChem 10 lutego 2021 r.

Członkowie Prezydium ZG SITPChem spotkali się 10 lutego br. on-line – dla omówienia bieżących spraw Stowarzyszenia i omówienia najbliższych działań. Omówiono m.in. stan realizacji sześciu grantów dla firmy EDUEXPERT z Torunia (grantodawcy) związanych z opracowaniem programów Kursów Kwalifikacji Zawodowych w określonych zawodach chemicznych. Kol. Prezes przedstawił aktualny stan przygotowań do wznowienia wydawania czasopisma CHEMIK. Omówiono także możliwe pola działania ramach współpracy SITPChem z PIPC, w tym głównie w komisjach roboczych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (Badań i Innowacji, Bezpieczeństwa i Techniki, Gospodarki, Środowiska, Transportu i Dystrybucji). Merytoryczny udział członków SITPChem w pracach komisji może być platformą współpracy między naszymi organizacjami w najlepiej pojętym interesie branży chemicznej w Polsce i w Europie.

Kol. Józef Kozieł przedstawił informacje o działaniach Komitetu Organizacyjnego i Naukowego ETCC2020. (Informacje poniżej w niniejszym serwisie Aktualności i na www.etcc2020.org).
Jak podczas każdego posiedzenia, zastanawiano się nad sposobami zainteresowania młodych ludzi działalnością Stowarzyszenia oraz przygotowaniem oferty merytorycznej, która byłaby atrakcyjna dla nowego pokolenia inżynierów i chemików.

Członkowie Prezydium Prezes, Sekretarz Generalny i Wiceprezes ZG SITPChem oraz zaproszeni goście

Przewodniczący komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem poinformował o pracach Komisji i opracowywanych regulaminów niektórych odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia.
Kol. Prezes dziękował za aktywność Koleżeństwa w niektórych Oddziałach i podkreślał, że pomimo pandemii Stowarzyszeni jest obecne na wielu forach, zarówno w Federacji NOT, jak i w SNT oraz na uczelniach i w firmach.

(inf. SITPChem, 15.02.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.