ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowa Członkini Komitetu Naukowego ETCC2020

Nowa Członkini Komitetu Naukowego ETCC2020

Na członka Komitetu Naukowego Kongresu ETCC2020 została powołana Pani dr hab. Anna Ewa Rabajczyk, profesor instytutu: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy. Pozyskano nowch partnerów medialnych Kongresu, jakimi są: czasopismo „Cambridge Scholars Publisching” oraz czasopismo o zasięgu światowym Open Access „Materials” z Impact Factor: 3.057, Punktacja Ministerstwa Nauki – 100 punktów, CiteScore 3,5, indeksowane przez Web of Science, Scopus. Uzgodniono możliwość specjalnego wydania dla referatów z Kongresu. Powołany został zespół „Special Issue Editors” w składzie którego jest dwóch członków SITPChem: prof. Maria Zielecka i prof. Anna Rabajczyk. Wynegocjowana \została 20% zniżka za opłatę z tytułu publikacji dla uczestników ETCC2020. Szersze informacje na:

https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/etcc_mater

Czasopismo już promuje ETCC2020 na swojej stronie internetowej

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.