ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Światowy Dzień Inżyniera’2021 Inżynierowie w służbie komfortu życia i zdrowia

Światowy Dzień Inżyniera’2021 Inżynierowie w służbie komfortu życia i zdrowia

ZO SITPChem/Gliwice zaprasza na spotkanie on-line 4 marca 2021 r. po południu (16-17)
Światowy Dzień Inżyniera’2021 odbywa się pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”. 5 marca przypada także EMB’s Day (chapter IEEE, Engineering in Medicine and Biology), któremu w Polsce szefuje prof. Ewaryst Tkacz. IEEE to największa na świecie organizacja skupiająca inżynierów elektryków i elektroników. Do końca 2020 roku IEEE liczyła ponad 395 000 członków ze 160 krajów. Organizacje firmuje wydawanie ponad 130 czasopism, organizuje ponad 300 konferencji i seminariów rocznie, wprowadziła dotąd ponad 900 obowiązujących aktualnie standardów technicznych. Wpisując się w tę tematykę zapraszamy na dwa bardzo ciekawe wykłady:

Prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, z Politechniki Śląskiej „Sygnały biomedyczne we współczesnej diagnostyce medycznej – zaawansowane metody ich przetwarzania”

Wychodząc z historii sygnałów biomedycznych, Profesor wskaże potrzebę ich analizy w odniesieniu do diagnostyki medycznej; przybliży wykorzystanie przekształcenia Fouriera i jego modyfikacji, np. transformaty falkowej oraz widm wyższych rzędów (tych sygnałów), czyli bispektrów i trispektrów, które otwierają nowe możliwości wnioskowania diagnostycznego.
Pokaże również kilka krótkich filmów ilustrujących jeden z nadzorowanych przez siebie projektów dotyczący opracowania stroju treningowego dla sportowców, które przewidywałyby ewentualną kontuzję.

Dr hab. Arkadiusz Przybysz, z SGGW Warszawa „Fitoremediacja – technologia wykorzystująca rośliny w procesie oczyszczania powietrza”

Zanieczyszczenie powietrza w miastach, rola zieleni w przestrzeni miejskiej; drzewa i krzewy jako filtry powietrza. Co można zrobić, aby zieleń miejska lepiej oczyszczała powietrze, poprawiając komfort życia mieszkańców. Wskazane zostaną drzewa i krzewy, które mogą być najskuteczniej wykorzystane w zieleni miejskiej dla poprawy powietrza w terenie zurbanizowanym.

Spotkanie odbędzie się na platformie: https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj

(inf. SITPChem O/Gliwice, 18.02.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.