ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

6. wydanie Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej

6. wydanie Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej

Z przyjemnością informujemy, że jeszcze w grudniu 2020 roku ukazało się 6. wydanie Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ono opracowane na podstawie tysięcy wywiadów przeprowadzonych osobiście przez redaktorów Encyklopedii. Z satysfakcją podajemy, że pośród wielu znakomitych nazwisk w tym tomie, jest wymieniona kol. Anna Czumak-Bieniecka. Gratulujemy!

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.