ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Egzamin końcowy czwartej edycji studiów podyplomowych „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” na Politechnice Krakowskiej

Egzamin końcowy czwartej edycji studiów podyplomowych „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” na Politechnice Krakowskiej

15 i 16 stycznia 2021 odbył się egzamin końcowy dla studentów czwartej już edycji dwusemestralnych studiów podyplomowych: „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”. Studia odbywają się w Politechnice Krakowskiej. SITPChem jest ich współorganizatorem.

Studenci przedstawiali prezentacje techniczne, odpowiadali na pytania dotyczące ich tematyki oraz pytania losowane z zestawu pytań dotyczących przedmiotu studiów.
Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Nauki
  • prof. dr Thomas Brock – emerytowany wykładowca w Uniwersytecie Nauk Stosowanych Nederrhein w Krefeld, Niemcy
  • dr hab. Małgorzata Zubielewicz – IMPiB Gliwice
  • Józef Kozieł – Członek Rady Studiów Podyplomowych. SITPChem

Większość z dwunastu studentów wykazała wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie chemii i technologii wyrobów lakierowych.

Dwusemestralne studia podyplomowe obejmują komplet zagadnień dotyczących chemii, technologii, produkcji, badań, stosowania, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz spraw biznesowych. Zajęcia prowadzi 16. wysokiej klasy specjalistów z uczelni, instytutów oraz firm, w tym doświadczeni fachowcy z Niemiec. Odbywają się one w weekendy, w postaci wykładów oraz zajęć praktycznych w Instytucie ds. Materiałów Polimerowych w Gliwicach oraz w fabrykach farb i producenta urządzeń i instalacji do produkcji.
W roku 2020 zajęcia odbywały się w sposób „hybrydowy”, z przewagą wykładów w trybie zdalnym. Zajęcia praktyczne w Instytucie ds. Materiałów Polimerowych i Barwników zostały zawieszone z powodu istniejących restrykcji. Studenci będą mogli „odrobić” je w terminach późniejszych.

Udział SITPChem w organizacji i prowadzeniu zajęć na studiach wpisuje się w realizację uchwały 31 Walnego Zjazdu SITPChem Nr 2.: „Wykorzystywać wszystkie możliwe obszary współpracy z PTChem, PIPC, uczelniami, szkołami i innymi organizacjami oraz przeanalizować warunki współpracy międzynarodowej” a także naszego zaangażowania w konkretnej, merytorycznej współpracy z uczelniami.

(inf. Józef Kozieł, 18.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.