ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Informacje NCBR – zaproszenie do współpracy

Informacje NCBR – zaproszenie do współpracy

NCBR w ostatnim Newsletterze (12.01.2021) donosi m. in.:

Nowy rok – nowe ambitne cele. Dla nas to m.in. utrzymanie szerokiej oferty wsparcia, rozwijanie współpracy międzynarodowej oraz osiągnięcie pozycji kluczowego ośrodka wiedzy i kompetencji w obszarze innowacji w Polsce. Będziemy kontynuować podjęte oraz angażować się w kolejne projekty, strategiczne z punktu widzenia polskiej gospodarki. Będą one obejmować m.in. obszary Europejskiego Zielonego Ładu, transformacji energetycznej, sztucznej inteligencji czy cyfryzacji. Bądźcie z nami – czeka nas naprawdę dużo ciekawych aktywności na rzecz kształtowania polskiego krajobrazu innowacji.

Rusza Horyzont Europa – najbardziej ambitny program
wspierający innowacje w historii UE

9. program ramowy UE na rzecz badań i innowacji – Horyzont Europa – zostanie oficjalnie ustanowiony w pierwszym kwartale tego roku. Nowy program będzie dysponował budżetem w wysokości około 95,5 mld euro na lata 2021–2027. To największy na świecie program tego typu. NCBR realizuje zadanie prowadzenia Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu Horyzont Europa, zlecone przez ministra właściwego ds. nauki. Horyzont Europa ma jeszcze skuteczniej odpowiadać na globalne wyzwania w obszarach takich jak ekologia czy cyfryzacja, co rodzi ogromne nadzieje na odbudowę kontynentu po pandemii COVID-19 i lepsze przygotowanie państw członkowskich na kolejne kryzysy.
Duży ruch na „Szybkiej Ścieżce”
Konkursy organizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w formule „Szybkiej Ścieżki” biją rekordy popularności wśród przedsiębiorców i naukowców także w roku naznaczonym pandemią COVID-19. Podsumowaliśmy, że oferta wsparcia w 2020 roku sięgnęła w sumie blisko 3 mld zł. Trudno o lepsze wykorzystanie środków z Funduszy Europejskich niż zainwestowanie ich w badania i rozwój. Dodatkowo już w pierwszym kwartale roku ogłosimy nowy konkurs z budżetem 300 mln zł.

 

Ekologiczne przedsięwzięcia
Zielona transformacja stawia wiele technologicznych wyzwań. Aby im sprostać konieczne jest poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Dlatego ogłoszone zostały trzy nowe przedsięwzięcia wspierające realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu: Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, Innowacyjna biogazownia oraz Oczyszczalnia przyszłości. Projekty realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego  w trybie innowacyjnych zamówień publicznych.

 

Nauka w parze z biznesem
Po raz 12. młodzi naukowcy są zaproszeni do aplikowania o środki na autorskie projekty badawcze w ramach programu LIDER. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji innowacyjnych projektów naukowych. Budżet 12. konkursu w programie LIDER to 80 mln zł. Nabór będzie trwał od 18 stycznia do 18 marca 2021 roku.
Wraz z Narodowym Centrum Nauki zapraszamy także jednostki naukowe oraz konsorcja naukowo-przemysłowe do udziału w kolejnym konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO. Środki przewidziane na wsparcie rozwoju technologii opartych na wynikach badań podstawowych wynoszą tym razem 30 mln zł. Nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony od 1 lutego do 30 czerwca 2021 roku, z podziałem na dwie rundy.

(inf. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [newsletter@ncbr.gov.pl], 12.01.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.