ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zdalne posiedzenie delegatów Rady Krajowej FSNT-NOT

Zdalne posiedzenie delegatów Rady Krajowej FSNT-NOT

Kol. Bożenna Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Przewodniczącą
Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na rok 2021

Posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT odbywało się 4 września 2020 r. w formule zdalnej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemiczny i troskę o bezpieczeństwo zdrowotne delegatów.

Zdalne głosowanie nad absolutorium dla zarządu było kolejnym sprawdzianem wykorzystującym narzędzia komunikacji elektronicznej. W gabinecie Ewy Mańkiewicz-Cudny prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT,  przed monitorem i mikrofonem zasiadło Prezydium Rady w składzie: Adam Błochowiak (SITR) – przewodniczący, Alfred Zgoda (delegat woj. świętokrzyskiego) i Krzysztof Ruszczyński (STPwWB).  W sali prezydialnej Warszawskiego Domu Technika NOT przed wielkim telebimem zarząd FSNT-NOT, a w kolejnej z sal członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej (GKR), do których wkrótce dołączyli wybrani przez delegatów członkowie komisji mandatowo-skrutacyjnej, w składzie:  Zbigniew Chachulski (PTChD), Bronisław Hynowski (TKiHT) i Stanisław Petrykowski (SITPMB). W sekretariacie Biura przed komputerem zasiadł Dyrektor Generalny z zespołem. Natomiast delegaci Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i województw zasiedli przez komputerami podłączonymi do sieci w miejscach, które wskazali wcześniej..

W Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na rok 2021 zasiądą: Bożenna Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Kazimierz Pawlicki (SEP) i Janusz Leśniewski (delegat Test Q).

Powołano komisje niezbędne do realizacji programu posiedzenia. Następnie przyjęto protokół ze styczniowego posiedzenia Rady, dokonano zmian w jej składzie zgodnie z decyzjami władz SNT, tworzących FSNT-NOT.  Wybrano Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na rok 2021; zasiądą w nim: Bożenna Kawalec-Pietrenko (SITPChem), Kazimierz Pawlicki (SEP) i Janusz Leśniewski (delegat Test Q).

Realizacja programu merytorycznego

Informację o pracach Zarządu Głównego FSNT-NOT od ostatniego posiedzenia RK (styczeń 2020) przedstawiła prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny. Przypomniała, że Rada Krajowa FSNT-NOT ustanowiła rok 2020 Rokiem Piotra Drzewieckiego i inicjatywę upamiętnienia Patrona przez ufundowanie jego popiersia w Parku Mirowskim w Warszawie. Przypomniała także, że na uroczystej gali podsumowano XXVI Plebiscyt o Tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”, a na Politechnice Poznańskiej po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień Inżyniera, który będzie obchodzony corocznie przez międzynarodową społeczność techniczną.

XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej

Prezes FSNT-NOT poinformowała, że w roku szkolnym 2020/21 rozegrana zostanie XLVII Olimpiada Wiedzy Technicznej. Podobnie jak edycja ubiegłoroczna, zawody OWT zostaną przeprowadzone na internetowej platformie konkursowej. Informacja o terminach Olimpiad została zamieszczona na stronie internetowej MEN. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, minister edukacji narodowej wydał przepisy pozwalające zmieniać regulaminy olimpiad w ciągu roku i dostosowywać je do bieżącej sytuacji epidemicznej.

Konkurs Młody Innowator – „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”

Na Konkurs Młody Innowator – „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie” – do FSNT-NOT wpłynęło 55 prac. W maju br. Jury Konkursu dokonało wyboru najlepszych prac. Ze zwycięzcami oraz ich opiekunami, spotkamy się na uroczystości rozdania nagród 25 września 2020 r. w Warszawskim Domu Technika NOT. Ruszyła również XIV edycja konkursu „Młody Innowator”, która uzyskała patrona – Ministra Edukacji.
Po przeprowadzeniu szczegółowych sprawozdań z działalności ZG i krótkiej dyskusji przystąpiono do serii tajnych, imiennych głosowań nad absolutorium dla członków Zarządu. Wszyscy przeszli tę próbę pomyślnie.

Wytyczne na kolejną kadencję
Rada podjęła uchwały w sprawach przygotowania posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego RK na kolejną kadencję. Ustalono wstępny termin posiedzenia na 14 grudnia 2020 r. Równocześnie ustalono, iż w razie zaostrzenia pandemii, zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach, dodanymi przez ustawę z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  wybory odbędą się do 60 dni po ustaniu stanu epidemicznego w kraju.

Liczbę delegatów określono na 62 osoby (44 – SNT, 16 – TJO oraz 2 honorowych prezesów NOT). Przyjęto także stosowne regulaminy: posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Rady Krajowej FSNT-NOT; wyboru delegatów do Rady Krajowej wybieranych w terenowych jednostkach organizacyjnych oraz przyjmowania nowych członków do FSNT-NOT.
Po rozpatrzeniu wszystkich punktów przyjętego programu Rada Krajowa zakończyła swoje pierwsze, wirtualne obrady, które potwierdziły, że nowoczesność wkroczyła do ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Po raz pierwszy w 180. letniej historii Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej,  głosowanie delegatów Rady Krajowej nad absolutorium dla członków zarządu odbyło się w formie elektronicznej. Było to możliwe dzięki stworzeniu przez specjalistów  z firmy NOT Informatyka nowoczesnej platformy internetowej. System złożony z autorskich rozwiązań do bezpiecznego i uwierzytelnionego głosowania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, posiada certyfikat bezpieczeństwa firmy Stillsec. Niezależny audytor potwierdził niezawodność i skuteczność działania  mechanizmu zastosowanego do przeprowadzenia tajnego głosowania.

– To był dla nas nie tylko ważny test  przed wprowadzaniem kolejnych rozwiązań, ale egzamin zdany na piątkę – informuje Kamil Wójcik, prezes spółki NOT Informatyka. –  Wkrótce oddamy do przetestowania mechanizm wyborczy w formie elektronicznej. Pierwsze wybory zorganizujemy 29 września br. z jednym z podmiotów, który już jest zdecydowany, żeby z tego systemu korzystać. Do tej pory nie było takiego narzędzia, które jednocześnie zapewnia komunikację i możliwość głosowania  bezpiecznego i uwierzytelnionego. Mamy pierwsze i jedyne takie narzędzie na polskim rynku, które potrafi takie funkcje  łączyć i wykonać je w tym samym czasie. Zainteresowanie tym rozwiązaniem jest coraz większe. Praktycznie, codziennie odbieramy po kilka telefonów w tej sprawie.

(na podstawie inf. Janusz Mikołaj Kowalski:
https://liderzyinnowacyjnosci.com/not-informatyka-egzamin-zdany-na-piatke/, 17.09.2020

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.