ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcja Nawozowa SITPChem

Sekcja Nawozowa SITPChem

Przewodniczącym Sekcji Nawozowej SITPChem przy O/Puławy został kol. mgr inż. Jerzy Marcinko (O/Puławy).
Więcej informacji o składzie osobowym, kontaktach oraz podejmowanych aktywnościach Komisji na https://sitpchem.org.pl/o-sitpchem/komisje/

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.