ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

NOT Informatyka – krajowym liderem bezpieczeństwa informacji

NOT Informatyka – krajowym liderem bezpieczeństwa informacji

Bogaty zestaw funkcjonalności do audio-wizualnej komunikacji elektronicznej i organizowania spotkań online decyduje o atrakcyjności Systemu Zdalnej Komunikacji VMS.  Virtual Meeting System (VMS) opracowany przez zespół specjalistów NOT Informatyka zapewnia kompleksową obsługę informatyczną małych i średnich firm oraz innych podmiotów. W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań dostępnych na rynku, gwarantuje pełne bezpieczeństwo przetwarzania danych i ochronę własności intelektualnej użytkowników.  Zalety systemu chwalą klienci spółki NOT Informatyka, którą zarządza prezes Kamil Wójcik, jednocześnie wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

(więcej: https://liderzyinnowacyjnosci.com/lider-bezpieczenstwa-informacji/, 17.09.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.