ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr inż. Adam Tarniowy – kandydatem do tytułu Złoty Inżynier 2020

Dr inż. Adam Tarniowy – kandydatem do tytułu Złoty Inżynier 2020

W wydaniu 14-15/2020 „Przeglądu Technicznego” zaprezentowano sylwetkę kol. Adama Tarniowego – kandydata do tytułu Złoty Inżynier 2020. Dr inż. Adam Tarniowy absolwent AGH w Krakowie (1991); dyplom w Instytucie Inżynierii Materiałowej; w 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jest absolwentem Zespołu Szkół Technicznych w Czechowicach-Dziedzicach; jako uczeń był laureatem XI i XII Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Jest doświadczonym inżynierem, a także nauczycielem akademickim. Od 2010 r. jest wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rtm Witolda Pileckiego w Oświęcimiu. Był promotorem kilkudziesięciu prac licencjackich i inżynierskich. Od 2014 r. jest Prezesem Zarządu Spółki Retinall, która zajmuje się wdrażaniem do produkcji nowych materiałów z grupy chemii budowlanej. Kierował wieloma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych. Adam Tarniowy jest autorem wielu wdrożeń i 4. patentów oraz 60. publikacji w czasopismach naukowo-technicznych, a także monografii „Kauczuk nitrylowy i jego kompozyty”. Adam Tarniowy reprezentuje Oddział SITPChem w Oświęcimiu w Małopolsko-Podkarpackim Klastrze Czystej Energii – AGH Kraków.

Dr inż. Adam Tarniowy jest od 1997 r. członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Prezesem Zarządu Oddziału SITPChem w Oświęcimiu i wiceprezesem Zarządu Głównego. Jest bardzo kreatywny w pracy Oddziału SITPChem w Oświęcimiu: inicjatorem i wytrwałym realizatorem rajdów chemika, „plenerowych chemikaliów”, wielu imprez sportowych i wycieczek; współorganizatorem cyklu seminariów naukowo-technicznych dotyczących nowoczesnych technologii pozyskiwania surowców chemicznych, paliw i energii z węgla i surowców odnawialnych. Jest także aktywny w Beskidzkiej Radzie FSNT-NOT.

(inf. na podstawie Przegląd Techniczny 2020, nr 14-15/2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.