ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Anna Bieniecka – sekretarzem Rady Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA-NOT

Anna Bieniecka – sekretarzem Rady Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA-NOT

Jednym z punktów Zebrania Plenarnego Rady Nadzorczej Wydawnictwa SIGMA-NOT w dniu 14. lipca 2020 r. było uzupełnienie składu Prezydium Rady Nadzorczej. Sekretarzem Rady została wybrana jednogłośnie kol. Anna Czumak-Bieniecka, przedstawicielka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Radzie Nadzorczej Spółki. SITPChem jest właścicielem dwóch czasopism naukowo-technicznych wydawanych przez SIGMĘ-NOT: miesięczników Przemysł Chemiczny i Ochrona przed Korozją.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.