ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

„Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” – 4. edycja studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

„Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” – 4. edycja studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej

6 czerwca 2020 zainaugurowana została na Politechnice Krakowskiej kolejna, czwarta już edycja rocznych,  dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”.  Otwarcia studiów dokonali wspólnie Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej prof. dr inż. Dariusz Bogdał i dyrektor handlowy ICHEMAD Profarb, pan Robert Hrycaniuk.

Pierwsze wykłady poprowadził mgr inż. Józef Kozieł, kolejne prof. Dariusz Bogdał.

SITPChem jest współorganizatorem tych Studiów; obejmują one komplet zagadnień dotyczących chemii, technologii, produkcji, badań, stosowania, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz spraw biznesowych. W tym roku studiuje 12 słuchaczy  pracujących w firmach produkujących farby, zajmujących się malowaniem przemysłowym (np. renowacyjnie samoloty wojskowe) produkującym także różne materiały, które są malowane, w tym także technikami antykorozyjnymi.

Zajęcia odbywają się co drugi weekend na Politechnice oraz w laboratoriach Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Gliwicach oraz w zakładach przemysłowych.

Zajęcia prowadzi 16. wysokiej klasy specjalistów z uczelni, instytutów badawczych oraz firm, w tym także doświadczeni naukowcy i fachowcy z Niemiec.

Studia podyplomowe wpisują się w sposób praktyczny w działalność SITPChem w ramach Uchwały XXXI  Walnego Zjazdu SITPChem.

(inf. Józef Kozieł, 9.06.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.