ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Z newslettera PIPC…

Z newslettera PIPC…

Ruszyły konsultacje KE ws. mapy drogowej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności

Według Komisji celem Strategii jest lepsza ochrona ludzi i środowiska naturalnego przed niebezpiecznymi chemikaliami, rozwój bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań alternatywnych, a także ułatwienia dla handlu bezpiecznymi chemikaliami w UE. Jest to jeden z elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Sejm uchwalił projekt ustawy o nawozach i nawożeniu

7 maja br. odbyło się III czytanie i głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Projekt ustawy został uchwalony (447 za, 12 przeciw, 0 wstrzymało się) i przekazany do Senatu. Tekst ustawy przekazany do Senatu dostępny w Internecie: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/335_u/$file/335_u.pdf

PARP: chcesz rozwijać swój biznes, a koronawirus skomplikował twoje plany?

Na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości znajdują się aktualne informacje dla przedsiębiorców związane z dofinansowaniami i funduszami europejskimi zarówno dla podmiotów, które zamierzają aplikować, jak i dla tych, które już realizują projekt. Link oraz materiał wideo: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/covid-19-co-warto-wiedziec oraz https://www.youtube.com/watch?v=xdusBI_sDMc.
pipcnews@pipc.org.pl

Newsletter PIPC – 08.05.2020

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.