ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Wideospotkanie Prezydium ZG SITPChem

Wideospotkanie Prezydium ZG SITPChem

22 kwietnia br. członkowie Prezydium ZG SITPChem spotkali się w niepełnym składzie na telekonferencji (z wykorzystaniem skype’a). Najważniejszym celem było przetestowanie takiego sposobu komunikacji oraz omówienie najważniejszych bieżących spraw. Właśnie kończyły się prace nad przygotowaniem nowej strony internetowej Stowarzyszenia (www.sitpchem.org.pl). Wymieniano ostatnie uwagi i uzupełnienia.
Kol. Józef Kozieł, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu ETCC2020, przedstawił stan przygotowań do Kongresu. Wymieniano opinie na temat możliwych form współpracy i podejmowania decyzji w nowej sytuacji w Polsce, wobec obowiązujących teraz zakazów spotkań i zebrań.

Okazało się, że forma wideokonferencji na skype’ie jest bardzo dobrym sposobem komunikowania się; SITPChem będzie rozszerzał ten sposób komunikacji. Kolejne spotkanie członków Prezydium ZG SITPChem – już w znacznie powiększonym składzie – odbyło się 28 kwietnia br.

Było to spotkanie robocze, jeszcze nieoficjalne Prezydium, ale już rozważano wiele bieżących spraw, ustalając jednocześnie, że taka forma prowadzenia obrad Prezydium pozwala na wzajemne porozumienie, zrozumienie i umożliwia wspólne podejmowanie decyzji. Na wideospotkaniu 28 kwietnia br. omawiano ostatnie przygotowania przed uruchomieniem nowej strony www.sitpchem.org.pl, która została zmieniona z powodu rozwiązania umowy z poprzednim administratorem strony. Teraz strona www.sitpchem.org.pl zyskała nową szatę graficzną i przeniesione zostały na nią wcześniejsze materiały. Strona będzie na bieżąco uzupełniana i aktualizowana.

 

Na fotografii widoczni są niektórzy uczestnicy spotkania: kol., kol. Stanisław Gruszka, przewodniczący GKR SITPChem (w lewym górnym rogu, obok Jerzy Klimczak, prezes ZG SITPChem, na dole z lewej kol. Józef Kozieł i obok kol. Stanisław Oczkowicz, sekretarz generalny SITPChem (w spotkaniu uczestniczyli jeszcze, niewidoczni na zdjęciu, kol. Adam Tarniowy, Lech Bartkowski i Anna Bieniecka).

Bardzo ważną sprawą dla SITPChem w 2020 roku jest organizowany we wrześniu br. Kongres ETCC2020. Kol. Józef Kozieł przekazał decyzję Komitetu Organizacyjnego Kongresu o utrzymaniu terminu Kongresu w zapowiadanym terminie. Więcej informacji – na początku bieżącego serwisu.

Zapowiedziano wideoposiedzenie Prezydium ZG SITPChem na 18 maja br.

(inf. SITPChem, 10.05.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.