ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku.

Z tej okazji SITPChem Oddział Gliwice oraz FSNT NOT Rada Miejska zorganizowały sympozjum z następującym programem:

1. Człowiek w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – Agnieszka GAJEK – Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa

2. Zrównoważony rozwój, ale jaki ? – Jan SURÓWKA – Wiceprezes SIMP Oddział Gliwice, EMS Energy Engineering&Management Systems

3. APA GROUP – lider inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkiem. Prezentacja osiągnięć gliwickiej Firmy, działającej na rynku światowym

W sympozjum uczestniczyło kilkadziesiąt osób z zainteresowaniem śledzących wykłady i podejmując dyskusję. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju może na stałe być wpisany do kalendarza spotkań promujących technikę i nauki politechniczne.

Organizatorom w Gliwicach gratulujemy przygotowania tej ciekawej imprezy.

(inf. SITPChem, 4.03.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.