ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Doroczne sprawozdanie z działalności SITPChem dla FSNT-NOT

Doroczne sprawozdanie z działalności SITPChem dla FSNT-NOT

W przygotowanym dla FSNT-NOT sprawozdaniu z działalności SITPChem w ub. roku wymieniono najważniejsze aktywności SITPChem, w tym realizację przez SITPChem, jako konsorcjanta kieleckiej firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. dwa projekty:

  • projekt opracowania sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem)”. Sektor chemiczny, jest pod względem zatrudnienia trzecią gałęzią gospodarki na polskim rynku. Właściwe opracowanie i określenie SRK dla przemysłu chemicznego powinno poprawić możliwości funkcjonowania na rynku nie tylko dla przedsiębiorców, ale także osób, które poszukują lub będą poszukiwały możliwości rozwoju i pracy w tym sektorze

  • projekt dotyczący przygotowania i realizacji zamówienia dla Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w zakresie opracowania 10 nowych, innowacyjnych kwalifikacji dla przemysłu chemicznego.

W 2019 roku, poprzez pracę Komisji i Sekcji SITPChem – Stowarzyszenie uczestniczyło
w opiniowaniu projektów ustaw i innych dokumentów oraz aktów prawnych, prowadzono działalność szkoleniową i rzeczoznawstwo techniczne. Członkowie SITPChem aktywnie uczestniczyli w pracach Komitetów i Komisji FSNT-NOT. SITPChem jest członkiem i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych organizacji, m. in. EFCE i FATIPEC.

W 2019 roku trwały intensywne prace związane z przygotowaniem i organizacją międzynarodowego Kongresu producentów farb i lakierów – ETCC2020 ( głównymi organizatorami są tu SITPChem oraz organizacja FATIPEC), który ma odbyć się w dniach 2-4 września 2020 w Krakowie.

Bardzo dobrze rozwijała się w tym czasie współpraca SITPChem z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego (SITPChem został członkiem Izby na początku roku) oraz z Polskim Towarzystwem Chemicznym (podpisano nową umowę o współpracy PTChem-SITPChem, trwają również przygotowania do wspólnego wznowienia wydawania czasopisma CHEMIK).

SITPChem, poprzez swoje Oddziały, organizował kilka konferencji naukowo-technicznych i szkoleniowych; a także współorganizował (z FSNT-NOT) Dni Nauki oraz Dni Chemii, służące popularyzacji chemii i nauk ścisłych wśród młodzieży szkolnej; w organizacji uczestniczą studenci wydziałów chemicznych. Taka współpraca ma już wieloletnią tradycję i służy również pozyskiwaniu nowych członków SITPChem. Podobnie atrakcyjne są organizowane cyklicznie Olimpiady Chemiczne i Festiwale Nauki oraz konkursy SITPChem na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie chemii, jak również nagrody (w kilku terenowych Oddziałach SITPChem) – na najlepszych uczniów i studentów w przedmiotach chemicznych.

(inf. SITPChem, 12.03.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.