ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Profesor Józef Szarawara kończy 96 lat!

Profesor Józef Szarawara kończy 96 lat!

Z okazji Jubileuszu Prezes Jerzy Klimczak skierował do Profesora specjalny adres, w którym napisał m. in. Serdecznie gratulujemy i przekazujemy Panu Profesorowi najlepsze, najserdeczniejsze życzenia z okazji 96. urodzin. Dokonania Pana Profesora budzą podziw i ogromny szacunek. Od wielu lat podziwiamy wielką pracę i dokonania Pana Profesora jako Autora książek, podręczników akademickich, referatów, publikacji i Nauczyciela, Wychowawcę oraz Promotora wielu młodych pokoleń Chemików. Dziękujemy za nieustającą gotowość Pana Profesora do rozważań i dyskusji o życiu i o świecie, za formułowanie dylematów współczesnej nauki i poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów świata i ludzi. Dziękujemy za wszystkie wspomnienia Pana Profesora, których źródło i wszelki początek był w Janowiczkach koło Racławic Kościuszkowskich, w rodzinie o starych tradycjach ludowych. Dziękujemy za przyjaźń i współpracę z naszym Stowarzyszeniem. Panie Profesorze, życzymy zdrowia i słońca – codziennie!

Sylwetkę oraz spis dorobku naukowego znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh/Documents/Broszura%20Szarawara.pdf.
Materiały te były wydane w 2010 r. przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej z okazji odnowienia doktoratu Profesora po 50. latach.

(inf. SITPChem, 02.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.