ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

4 marca – Światowy Dzień Inżynierii

Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich (WFEO – World Federation of Engineering Organizations) wyszła z inicjatywą ustanowienia międzynarodowego dnia inżyniera – święta, które podkreślać będzie rolę twórców techniki i znaczenia ich pracy dla społeczeństwa. Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju (World Engineering Day for Sustainable Development) będzie obchodzony corocznie począwszy od 4 marca 2020 roku.

WFEO zaproponowała dzień 4 marca, bowiem nawiązuje on do założenia organizacji w 1968 roku. Propozycja ta spotkała się z ogromnym poparciem środowiska inżynierskiego podczas ubiegłorocznego Światowego Kongresu Inżynierów (WEC – World Engineers Convention) w Melbourne blisko 4 tysiące uczestników, w tym 28 delegatów z Polski.

Obchody Światowego Dnia Inżynierii będą promocją inżynierii jako kariery zawodowej, pomoże zainspirować młodych ludzi do wyboru inżynierii jako swojej zawodowej perspektywy.

FSNT-NOT poparła inicjatywę WFEO, deklarując szeroki włączenie się w obchody Światowego Dnia Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju. Federacja kieruje zaproszenie do środowiska inżynierskiego w Polsce w uczelniach, instytutach i biznesie do wspólnej organizacji święta twórców techniki i promocji ich dokonań.

W poszczególnych SNT, w tym w SITPChem, 4 marca 2020 będą odbywały się spotkania, odczyty, wykłady i pokazy promujące Światowy Dzień Inżynierii Zrównoważonego Rozwoju.

(inf. SITPChem; więcej www.worldengineeringday.net)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.