ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Rok 2024 – rokiem pamięci gen. inż. Józefa Bema

Rok 2024 – rokiem pamięci gen. inż. Józefa Bema

Rok 2024 ustanowiony przez Radę Krajową Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT-NOT), Rokiem Pamięci gen. inż. Józefa Zachariasza Bema w 230. rocznicę urodzin bohatera trzech narodów: Polski, Węgier i Turcji, obfituje w liczne wydarzenia. Epizody z życia wybitnego Polaka przypomniano podczas uroczystego koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zorganizowanego 19 kwietnia przez FSNT-NOT, w partnerstwie z Centralną Biblioteką Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysty koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, zorganizowany
przez FSNT-NOT 19 kwietnia 2024 w Budynku NOT w Warszawie
(inf. Generał Józef Bem legendą za życia | eNOT.pl, 4.05.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.