ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileuszowa Konferencja Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy

Jubileuszowa Konferencja Zarządzanie i inżynieria produkcji w dobie przemysłu 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy

Jubileuszowa konferencja naukowo-praktyczna pt.: „ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI W DOBIE PRZEMYSŁU 5.0 – Gospodarka oparta na wiedzy” odbędzie się 16.05.2024 r.. Celem, planowanej przez Instytut Nauk inżynieryjno-technicznych konferencji jest przedstawienie zagadnień związanych z funkcjonowaniem nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw szczególnie w kontekście zarządzania opartego na wiedzy.

Tematyka konferencji skupiać się będzie na aspektach związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami Smart w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy:

– Smart City i inteligentne budownictwo w gospodarce 5.0,

– Inteligentne systemy w przemyśle 5.0,

– Gospodarka oparta na wiedzy – młodzi w nauce i praktyce.

Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu jest jednym z istotnych ośrodków naukowo-dydaktycznych na styku województwa małopolskiego i śląskiego. Podejmowane w Uczelni inicjatywy kierowane są do szerokiego grona odbiorców. W konferencjach oraz imprezach cyklicznych udział biorą nie tylko studenci i absolwenci, doktoranci, ale również mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz samorządowych. W realizowane inicjatywy angażują się wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktyki i biznesu.

Konferencja będzie odbywała się w Auli budynku Collegium Inventorum w MUP im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, ul. Kolbego 8.

(inf. Adam Tarniowy, SITPChem o/Oświęcim, 4.05.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.