ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Studia podyplomowe „Wyroby Lakierowe Technologia i Stosowanie”

Studia podyplomowe „Wyroby Lakierowe Technologia i Stosowanie”

Dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone są od roku 2016 w Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. SITPChem jest partnerem organizacyjnym.
W dniu 13 stycznia 2024 zainaugurowaliśmy szóstą edycję tych studiów. Słuchacze zaprezentowali swoje miejsca pracy, zainteresowania i chęci zdobywania wiedzy w tym ważnym zakresie.

Członkowie SITPChem aktywni są w prowadzeniu zajęć i przygotowaniu programu studiów, uzgodnienia z 18 wykładowcami (w tym 2 specjalistów z Niemiec).
Można tu wymienić m.in. osoby: Józef Kozieł (SITPChem O.Cieszyn i ZG), prof. dr Dariusz Bogdał (Politechnika), dr R. Adamek (firma Ichemad Profarb), dr hab. M. Zubielewicz i dr E. Langer (Łukasiewicz Instytut ds. Materiałów Polimerowych i Barwników), Jerzy Szklorz (specjalista)
Główne elementy programu studiów:
 Chemia i technologie produkcji farb, lakierów i żywic
 Surowce i materiały do produkcji
 Zestawy wyrobów lakierowych dekoracyjnych
 Wyroby lakierowe do zastosowań przemysłowych- wszystkie rodzaje, w tym do malowania maszyn, samochodów, ciężarówek, sprzętu wojskowego, opakowań do środków spożywczych, statków, samolotów, oznakowania dróg, mebli, stolarki budowalnej i wielu innych.
 Zestawy antykorozyjne do malowania konstrukcji, mostów, zbiorników, instalacji chemicznych itp.
 Aparatura i instalacje przemysłowe do produkcji oraz aplikacji przemysłowych
 Metodyka i aparatura dla badań jakościowych
 Bezpieczeństwo i ochrona środowiska w produkcji i stosowaniu wyrobów lakierowych.
Zajęcia odbywają się w Politechnice, Instytucie ds. Materiałów Polimerowych i Barwników oraz w zakładach przemysłowych; u producenta farb oraz u wytwórcy aparatury i instalacji do produkcji farb i żywic.

Studia podyplomowe w tematyce wyrobów lakierowych rozpoczęte zostały w roku 2016 i od tego czasu wykształcono już ok 140 absolwentów. Zaspakajają one „niszowy” obszar wypełniający kompletny brak kształcenia (szkoły średnie i wyższe) w tym zakresie w Polsce. Braki specjalistów w zakresie farb i lakierów są odczuwane u licznych w Polsce producentów farb i firm stosujących je w praktyce aplikacyjnej.

(Opr. Józef Kozieł, inf. SITPChem 27.01.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.