ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Chemia’2024 Czy istnieje wzór na chemię przyszłości?

Chemia’2024 Czy istnieje wzór na chemię przyszłości?

Jubileuszowa XXX edycja konferencji Chemia 2024 odbywała się w Płocku 30-31 stycznia 2024 r. pod hasłem „Czy istnieje wzór na chemię przyszłości?”. Do Płocka zjechało blisko 450 osób
– Czy istnieje wzór na chemię przyszłości? To pytanie – hasło tegorocznej, wyjątkowej, 30. już edycji sympozjum – będziemy zadawali sobie przez cały czas jego trwania. A odpowiedzi poszukamy w debatach, w wywiadach, podczas rozmów w kuluarach – rozpoczął konferencję Mateusz Grzeszczuk, prezes firmy BMP, która jest organizatorem wydarzenia odbywającego się w dniach 30-31 stycznia 2024 r. w Płocku.
Mateusz Grzeszczuk podkreślił wpływ rozwoju nowoczesnych technologii, w tym m.in. sztucznej inteligencji, na rozwój gospodarki, przemysłu – również chemii. Posłużył się tu chatem GPT, który w odpowiedzi na wspomniane wyżej pytanie o przyszłość branży, wskazał: „Chemia będzie rozwijała się w kierunku nanotechnologii, chemii zrównoważonej, chemii kwantowej, chemii energetycznej, chemii informatycznej (…). Wzór na chemię przyszłości będzie ewoluował, wraz z postępem nauki i technologii.”
Omawiając program sympozjum prezes BMP wymienił tematy, jakie najczęściej będą się w nim pojawiały – w debacie, czterech wywiadach, podczas 24 referatów. To m.in.: koszty energii, ceny surowców, inflacja, inwestycje z KPO, środowisko i zrównoważony rozwój, rynek pracy.(…)

Debata podczas Chemii’2024 z udziałem Zbigniewa Paprockiego i prof. Jacka Kijeńskiego

 

 

 

 

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński z Medalem KEN i Jerzy Klimczak

Podczas Jubileuszowej edycji wręczony został Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany dr. hab. inż. Arkadiuszowi Kamińskiemu (prezesowi płockiego oddziału SITPChem); Medal wręczył Jerzy Klimczak, Prezes ZG SITPChem oraz Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN S.A. Prezes Klimczak powiedział, że „Medal Komisji Edukacji Narodowej jest szczególnym wyróżnieniem za zasługi dla oświaty, w szczególności w działalności dydaktycznej i kształcenia. Gratulujemy Medalu KEN przyznanego Koledze za pracę w zakresie kształcenia inżynierów. Głęboka wiedza i doskonała praktyka inżynierska Kolegi, także w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych w branży chemicznej, w połączeniu z niezwykłą umiejętnością wyjaśniania spraw najważniejszych, została nagrodzona tym Medalem”.
Na zakończenie otwarcia głos zabrał także Adam Grzeszczuk, współzałożyciel, właściciel i były prezes BMP, który przypomniał początki firmy, jak i organizowanej przez nią konferencji: – Pierwszą edycję przygotowaliśmy w 1995 r. wraz z Zakładami Azotowymi Kędzierzyn-Koźle, a od 2001 już na stałe zagościliśmy w Płocku, stolicy polskiej chemii. Od tego czasu przy organizacji tego sympozjum współpracujemy z ORLENEM, śledząc wraz z państwem transformację polskiej chemii – mówił Adam Grzeszczuk.

(inf. SITPChem oraz https://www.kierunekchemia.pl/konferencja, 5.02.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.