ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkania Noworoczne w Oddziałach SITPChem

Spotkania Noworoczne w Oddziałach SITPChem

W SITPChem Kędzierzyn-Koźle

Wierni tradycji noworocznych spotkań członków Kędzierzyńskiego Oddziału SITPChem, również  w tym roku, w dniu 18 stycznia, zorganizowaliśmy uroczysty wieczorek w kawiarni Atena. Przybyło liczne grono spośród naszej liczącej 80 członków grupy członków Kędzierzyńskiego Oddziału SITPChem. Spotkania mają charakter wyłącznie towarzyski.

Prezes Oddziału, Kazimierz Terelak prowadzi spotkanie

Większość spośród nas to już emeryci, wywodzący się z różnych zakładów przemysłowych naszego miasta. Dziesiątki lat temu połączyła nas działalność naukowo-techniczna na rzecz Stowarzyszenia i jest co wspominać, ale też omawiamy zarys planów na 2024 rok, jako że nadal aktywnie działamy.  Będziemy kontynuować zarówno działalność seminaryjną, jak i cykl wycieczek tematycznych, w tym zwiedzanie zamków śląskich, a także innych ciekawych miejsc naszego regionu. Zamierzamy też kontynuować współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu w ramach Nagrody im. M. Górnego.

W spotkaniu uczestniczyła m.in. prezydent Kędzierzyn-Koźla, Sabina Nowosielska, również członkini Oddziału, która wszystkim zebranym w Nowym Roku życzyła dalszego rozwoju organizacji oraz napływu „świeżej krwi”.

 

Panie Ania Jellinek i Basia Rojek śpiewały znane i lubiane piosenki,
przy własnym akompaniamencie

Miłą atmosferę podtrzymywały zaproszone na imprezę panie Ania Jellinek i Basia Rojek, które śpiewały znane i lubiane piosenki, przy własnym akompaniamencie.

(inf. Izabela Turza, SITPChem O/Kędzierzyn-Koźle, 23.01.2024

 

 

 

 

 

 

W SITPChem Gliwice

Spotkania Świąteczno-Noworoczne dla wszystkich członków SITPChem, organizowane są od roku 2004 , a od 2015 roku wspólnie z FSNT-NOT Radą Miejską w Gliwicach.

Tegoroczne Spotkanie, 25 stycznia 2024, zgromadziło w Domu Technika NOT w Gliwicach ponad 100 osób – członków SITPChem i Rady Miejskiej FSNT NOT oraz zaproszonych gości,  wśród których znaleźli się: Prezes Jerzy Klimczak i Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Stanisław Oczkowicz, który jako Prezes Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie reprezentował również środowisko tarnowskich chemików, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej, prof. Krzysztof Walczak oraz Prezes Kazimierz Terelak i troje członków Zarządu Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu.

Uczestnicy spotkania z kol. Stanisławem Oczkowiczem (pierwszy z lewej), kol. Anną Czumak-Bieniecką z ZG SITPChem i kol. Elżbietą Jarguz  – organizatorką (pierwsza z prawej)

Organizatorzy z Gośćmi – kol. Jerzy Klimczak (pierwszy z prawej) oraz Anną (z czerwona różą) i Zbigniewem Ślęzakami

W oficjalnej części spotkania wręczono legitymacje nowoprzyjętym członkom Stowarzyszenia, Honorowe Odznaki SITPChem pięciu Koleżankom z Koła przy Sieć Łukasiewicz IMPiB w Gliwicach, a także dyplomy, nagrody i listy gratulacyjne – laureatom Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2022/23. Listy gratulacyjne otrzymali również promotorzy nagrodzonych prac. Warto z dumą przypomnieć, że w pierwszej po pandemii ogólnopolskiej edycji Konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową aż 6 nagrodzonych prac pochodziło z dorobku Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej (pierwsze miejsce przyznano jednak Wydziałowi Chemicznemu Politechniki Poznańskiej).

W prezentacji działalności Oddziału, jak co roku wspaniale przygotowanej przez kol. Elżbietę Jarguz z Oddziału SITPChem Gliwice, pokazano wiele wspaniałych przedsięwzięć zrealizowanych w 2023 roku w gliwickim oddziale SITPChem:

 • konferencje naukowo-techniczne: ANTYKOROZJA oraz Materiały węglowe i kompozytowe
 • wykłady popularno-naukowe, a wśród nich w ramach reaktywowanego cyklu „Ścieżki ludzkiego myślenia”
 • zajęcia laboratoryjne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym dla uczniów szkół

podstawowych w ramach programu „Tajemniczy świat chemii” prowadzonych przez Sekcję Edukacyjną SITPChem działającą w Gliwicach pod przewodnictwem kol. Krystyny Wojarskiej

 • wycieczki techniczne: Planetarium Śląskie, Fabryka Samochodów Stellantis, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • wycieczki turystyczne: Zamość-Roztocze-Lublin oraz Meksyk w 10 dni
 • piknik w Nadleśnictwie Rudziniec pod hasłem „Las wokół nas”
 • przedstawiciele Zarządu Oddziału brali udział w Jubileuszach 75-lecia: Górnośląskiego

Centrum Edukacyjnego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gliwicach

Zabierając głos, zaproszeni goście z uznaniem mówili o aktywności Zarządu Oddziału SITPChem w Gliwicach i łączącej nas przyjaźni. Kol. Prezes wspomniał o licznym udziale członków gliwickiego Oddziału w kierownictwach Sekcji SITPChem i ich pracy na rzecz wszystkich członków Stowarzyszenia – poprzez aktywność w strukturach zarządzających SITPChem, a Państwo Ślęzakowie z Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu, jak co roku, przyjechali do Gliwic z wierszowanymi życzeniami noworocznymi i refleksyjnym tekstem na temat zdrowia; Kolega Zbyszek napisał, Pani Anna – żona – pięknie odczytała, a słuchacze podziwiali błyskotliwe skojarzenia i humorystyczne ujęcie tematu. Zbyszku, Aniu – życzymy wytrwałości w walce o powrót do pełni zdrowia!

Tradycją Spotkań Świąteczno-Noworocznych jest część artystyczna. W ubiegłym roku wysłuchaliśmy koncertu młodych artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. W tym roku podziwialiśmy dzieci i młodzież z Formacji Tanecznej „Salake” z Gliwic; którzy brawurowo wykonali pokaz tańca irlandzkiego wzbudzając podziw i nagradzając młodych artystów głośnymi owacjami.

Formacja Taneczna „Salake” z Gliwic – piękny występ podczas Spotkania Noworocznego SITPChem w Gliwicach nagradzany był gorącymi brawami

Wśród tancerek dwie wnuczki kol. Stefana Kiełtyki z SITPChem O/Gliwice

Na zakończenie Spotkanie „przeniosło” się do holu Domu Technika, gdzie przy stołach  zastawionych znakomitymi kanapkami i słodkościami wykonanymi przez Koleżanki z Zarządu Oddziału, trwały śpiewy biesiadne i „długie Polaków rozmowy”.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 30.01.2024)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W SITPChem Cieszyn

 26 stycznia 2024 w „Zajeździe Trzech Braci” w Cieszynie odbyło się tradycyjne Spotkanie Noworoczne ‘2024, członków SITPChem Oddziału Cieszyn. W miłej, koleżeńskiej atmosferze przy lampce wina i poczęstunku wysłuchaliśmy informacji o działalności SITPChem oraz interesującego wykładu.

Prezes Zarządu Oddziału kol Jacek Nagórniewicz prezentuje sprawy O/Cieszyn

 

Prezes Zarządu Oddziału kol Jacek Nagórniewicz przedstawił główne zadania realizowane przez Oddział w roku 2023, w tym:

 1. Sprawy członków.

Oddział w Cieszynie liczy obecnie 86 członków – 45 – kobiet, 41-mężczyzn.  W roku 2023 podniesione zostały składki członkowskie: dla członków pracujących – 15 zł/miesiąc, dla emerytów – 6 zł/miesiąc. Nie spowodowało to potencjalnie dużych „ubytków” członków, a przyczyniło się w znaczny sposób do zbilansowania finansowego Oddziału.

W ubiegłym roku przyznawane zostały nagrody i wyróżnienia, w tym godność Członka Honorowego, odznaczenia SITPChem i NOT.

Tradycyjnie, jak co roku, wszystkim członkom Stowarzyszenia w Cieszynie, rozdano kalendarze na rok 2024. W projekcie kalendarza wykorzystano obraz – plakat, który zajął 3-cie miejsce w konkursie plakatowym  rozstrzygniętym podczas organizowanego przez Oddział „Dnia Chemii’23”.

 1. Komunikacja.

Udział w społeczności w aktualnej rzeczywistości to biegłość w posługiwaniu się współczesnymi elektronicznymi komunikatorami. Nie inaczej jest z członkami naszego stowarzyszenia. Komunikacja to w większości poczta e-mail, strona Internetowa oraz konto na Facebook’u.

SITPChem oddział w Cieszynie wykorzystuje do bieżącej komunikacji:

Stronę Internetową : www.sitpchemcieszyn.pl

Konto na Facebooku: www.facebook.com/sitpchemcieszyn

Oraz poczta e-mail: sitpchemcieszy@gmail.com

 1. ”Dzień Chemii 2023”.

W dniu 20 października 2023 zorganizowaliśmy kolejną edycję imprezy pod nazwą  „Dzień Chemii’23” skierowana do uczniów szkół średnich powiatu cieszyńskiego.

W imprezie wzięli udział również uczniowie dwóch zaprzyjaźnionych szkół z Czech. Tytułem i myślą przewodnią imprezy było:  „Kolorowy zawrót Chemii – kationki i anionki w roli głównej”. W programie spotkanie były:

– Wykład „Od alchemika do analityka. Historia chemii analitycznej i jej rola we  współczesnym świecie”- który wygłosiła dr hab. Hanna Barchańska z Politechniki Śląskiej

– Konkurs wiedzy chemicznej wraz z pytaniami z wykładu.

– Pokaz ćwiczeń w laboratoriach chemicznym i biologicznym

– Prelekcję o tajnikach fotografii cyfrowe,  którą wygłosił  Marcin Konowoł, pasjonat fotografii, fotograf, nauczyciel, oraz dwa konkursy,

– konkurs wiedzy ogólne oraz konkurs na pracę fotograficzną w formie plakatu pt: „Kolorowy zawrót Chemii”.

Zwycięzcom konkursów przyznano atrakcyjne nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wysoko oceniony został liczny udział uczniów i nauczycieli. Łącznie w Dniu Chemii’23 wzięło udział: 28 uczniów z 9 szkół średnich – 7 szkół powiatu cieszyńskiego, 2  szkoły z Czech.

Dzień Chemii organizowany jest w Cieszynie corocznie od 2013 roku (za wyjątkiem okresu pandemii) z wykładami i konkursami dla młodzieży, związanymi z chemią, konkursy wiedzy chemicznej, konkursy na prezentację, na wykonanie plakatów bądź prac fotograficznych. Zachęcają one młodzież, w formie zabawy i rywalizacji, do poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz ponadstandardowych umiejętności i kompetencji.

Dodatkowym elementem edukacyjnym oraz integracyjnym jest współpraca transgraniczna szkół z Polski i Czech.

 1. Wykłady „Przyjazna Nauka”

Z inicjatywy cieszyńskiego Oddziału prowadzony jest cykl wykładów w trybie zdalnym o charakterze popularno-naukowym „Przyjazna Nauka”. Od roku 2021 wygłoszonych  zostało już  60 wykładów i kontynuowane są w bieżącym roku. Tematyka jest różnorodna, w tym chemia, nauki techniczne, medycyna, zdrowie, turystyka i krajoznawstwo oraz  sprawy społeczne. Wykładowcami są znakomici specjaliści reprezentujący uczelnie, instytuty naukowo-badawcze a także fachowcy i praktycy z przemysłu.

Inicjatywa ta dedykowana jest wszystkim członkom SITPChem w kraju, a także skierowana do członków PTChem, FSNT NOT, Stowarzyszenia Inżynierów we Francji i innych zaprzyjaźnionych organizacji.

Tematyka bieżących wykładów jest dostępna na stronie www.sitpchemcieszy.pl.

Również na tej stronie w nowoutworzonej zakładce „Przyjazna Nauka – Biblioteka” zostały umieszczone linki do części wykładów, które zostały zaerejetrowane, z możliwością ich oddtwarzania.

 1. Współpraca z Cieszyńskim Uniwersytetem III Wieku

Razem z Uniwersytetem Seniorów prowadzona jest sekcja Miłośników  Nauki i Techniki, gdzie raz w miesiącu w formie stacjonarnej, prowadzone są wykłady prezentujące różne zagadnienia popularno-naukowe, techniczne, astrofizyczne itp. To już kolejny semestr zajęć uczelnianych gdzie w programie przewidziano 7 wykładów.

 1. Studia podyplomowe

Dwusemestralne studia podyplomowe „Wyroby Lakierowe Technologia i Stosowanie” rozpoczęły się 13 stycznia 2024 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej.

SITPChem jest partnerem organizacyjnym szóstej już edycji studiów.

W ramach przygotowań opracowano program zajęć i uzgodniono tematykę wykładów  z 18 wykładowcami i prowadzącymi zajęcia (w tym 2 specjalistami z Niemiec). Członkowie SITPChem mogą zachęcać do uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu edukacyjnym.

Studia podyplomowe w tematyce wyrobów lakierowych rozpoczęte zostały w roku 2016 i od tego czasu studia ukończyło już ok.140 absolwentów. Ten kierunek studiów zaspakaja „niszowy” ale potrzebny obszar, wypełniając kompletny brak kształcenia (szkoły średnie i wyższe) w tym zakresie w Polsce.

 1. Współpraca z przemysłem

Grupa członków SITPChem O/Cieszyn jest pracownikami amerykańskiej firmy o zasięgu globalnym PPG zakład w Cieszynie. Zakład produkuje szeroki zakres wyrobów lakierowych do zastosowań przemysłowych. Dla omówienia bieżącej, merytorycznej współpracy, odbyło się spotkanie z Prezesem Zarządu PPG zakładu w Cieszynie w którym z ramienia SITPChem wzięli udział kol. Jacek Nagórniewicz oraz Kazimiera Tyczkowska.

 1. Prace w ramach władz SITPChem i in.

Członkowie Oddziału w Cieszynie pełnią funkcje, m.in.:

 • Zarząd Główny SITPChem: Jerzy Klimczak (Prezes ZG), Józef Kozieł (Wiceprezes ZG), Teresa Wałga (Członek ZG), Stanisław Gruszka (Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej)
 • FSNT NOT: Jerzy Klimczak- przewodniczący Rady Krajowej NOT w 2023 r. (Warszawa), Kazimiera Tyczkowska (Wiceprezes FSNT NOT w Bielsku Białej)
 • Europejska Federacja FATIPEC: J. Kozieł (Sekretarz Generalny)

W planach SITPChem Oddziału w Cieszynie na rok 2024 zakłada m.in. powrót do organizacji wyjazdów technicznych oraz organizacja obchodów 65-lecia istnienia Oddziału SITPChem w Cieszynie oraz kontynuację w/w aktywności.

Uczestniczący  w spotkaniu Prezes Zarządu Głównego SITPChem  kol. Jerzy Klimczak poinformował o najważniejszych wydarzeniach Stowarzyszenia, w tym:

 • Udział w organizacji Branżowych Centrów Umiejętności w Policach i Płocku,
 • Wydawanie czasopism naukowo-technicznych: „Przemysł Chemiczny”, „Ochrona przed Korozją”, „Chemik Nauka-Technika-Rynek”,
 • Organizacja ogólnopolskiej konferencji „Przemysł Chemiczny” (05-07.12.2023) w Warszawie,
 • Prace w ramach specjalistycznych Komisji i Sekcji SITPChem i NOT,
 • Szkolenia i egzaminy z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Współpraca z przemysłem chemicznym oraz uczelniami, instytutami, szkołami średnimi i podstawowymi.

Dr Michael Morys-Twarowski, autor „Dziejów Księstwa Cieszyńskiego”

Gościem specjalnym Spotkania noworocznego był dr Michael Morys-Twarowski, autor artykułów i książek historycznych. Tematem zaprezentowanej prelekcji była książka jego autorstwa  „Dzieje Księstwa Cieszyńskiego”. Autor przedstawił ważniejsze wydarzenia z ponad 600-letnich,  udokumentowanych dziejów regionu.

Zainteresowani mogli również skorzystać z doświadczenia i wiedzy prelegenta nt. „budowania” rodzinnego drzewa genealogicznego oraz poszukiwania w regionalnych archiwach korzeni swoich przodków.

(Opr. Józef Kozieł i Jacek Nagórniewicz, SITPChem O/Cieszyn, 30.01.2024)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.