ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowe wydanie miesięcznika Ochrona przed Korozją

Nowe wydanie miesięcznika Ochrona przed Korozją

W wydaniu sierpniowym miesięcznika:

ARTYKUŁY NAUKOWE

On-potential – a new perspective?

Evaluating the causes of damage to corrosion protection coatings on lightning protection masts of a 400 kV substation

Effect of KCl on the optical and structural properties of CaZnO3 perovskite thin films

Numerical simulations of temperature and stress distribution in thermal barrier coatings in the context of differences in input data values – external ceramic layer

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

Aspekty formalno-prawne w procesie projektowania instalacji ochrony katodowej

Ochrona przeciwkorozyjna połączeń śrubowych

W NUMERZE TAKŻE:

Wydawnictwa

Wydarzenia

Z prasy technicznej

 

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023). Oznacza to, że artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r. mają 70 punktów. Po raz pierwszy, w tym roku, został przyznany czasopismu Journal Impact Factor (JIF) i wynosi 0,2 za 2022 rok.

Redakcja zaprasza do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie, w latach 2023-2024 realizuje umowę z MEiN, zapewniając m.in. bezpłatne tłumaczenie artykułów na j. angielski.

Prenumeratę czasopisma można zamówić na stronie: https://www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html

(inf. redakcja Ochrona przed Korozją, 31.08.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.