ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY Warszawa 5-7 grudnia 2023

Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY Warszawa 5-7 grudnia 2023

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego -SITPChem zaprasza do udziału konferencji naukowo-technicznej „Przemysł Chemiczny”
która odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2023 w budynku FSNT NOT w Warszawie.
Tematyka konferencji obejmuje obszary problemowe:
– Edukacja i Nauka
– Rozwój i Technologia
– Ochrona Środowiska.
Prezentowane będą referaty i poszerzone, panele dyskusyjne a także sesje posterowe.
W trakcie gali konferencyjnej przyznana zostanie godność: „Inżynier Przemysłu Chemicznego” Jest to wyróżnienie promujące wybitne osiągnięcia w rozwoju oraz pozycji przemysłu chemicznego w Polsce

Obszary Programowe Konferencji.
Edukacja i Nauka z grupami tematów:
1. Strategie w badaniach i innowacji
2. Nowe kwalifikacje rynkowe
3. Transformacje cyfrowe i automatyzacja, w tym analityka danych, robotyka, automatyzacja procesów, uczenie maszynowe.
4. Rozwój Sektorowych Ram Kwalifikacji, strategie kształcenia i szkolnictwa zawodowego
5. Branżowe Centra Umiejętności (BCU).
6. Współpraca z pracodawcami dla rozwoju kształcenia zawodowego

Rozwój i Technologia z grupami tematów:
1. Transformacje cyfrowe w produkcji
2. Strategie zwiększenia efektywności wykorzystania surowców
3. Platforma wodorowa
4. Procesy biotechnologiczne
5. Energooszczędne, niskoemisyjne i ekologiczne procesy produkcyjne
6. Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe instalacji i zakładów przemysłowych
7. Robotyzacja i sztuczna inteligencja w produkcji
8. Cyberbezpieczństwo
9. Gospodarowanie odpadami
10. Procesy recyklingu chemicznego, mechanicznego i regeneracyjnego
11. Interdyscyplinarność chemii

Ochrona Środowiska z grupami tematów:
1. Zmiany klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne
2. Odnawialne źródła energii.
3. Technologia jądrowa dla przemysłu
4. Zielony wodór i jego rola w transformacji energetycznej
5. Gospodarka w obiegu zamkniętym

Spotkania robocze w sprawach współpracy nauki z przemysłem oraz stoiska firmowe dopełnią pełny zakres programowy.
Szczegóły programu, zgłaszanie wystąpień, rejestracja udziału dostępne są na stronie konferencji: https://konferencja-przemyslchemiczny.pl/

Kontakt w sprawach szczegółowych:
Jerzy Klimczak- Prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
e-mail: prezes@sitpchem.org.pl, tel. 603 192442

Józef Kozieł – Przewodniczacy Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Wiceprezes Zarządu Głównego SITPChem
e-mail koziel.jozef@gmai.com tel. 601 553001

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.