ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kategoria: Czasopisma

Przemysł Chemiczny nr 6/2024

Publikacje w tym zeszycie:

✅Od redakcji

✅Wywiad

 z prof. dr hab. inż. Krystyną Czają z Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego

✅Wspomnienie pośmiertne/obituary mgr inż. Zbigniew Ślęzak (1946–2024)

✅Aktualności

✅Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

✅Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

✅XVI EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY

✅KONFERENCJA ,,ENERGIA NOWOCZESNYCH MIAST”

✅KONFERENCJA PRASOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU 30-LECIA FIRMY BAUMIT W POLSCE

✅Z półki księgarskiej

✅Z prasy zagranicznej

✅Patenty

✅Wykorzystanie azotu 15N z nawozów mineralnych przez komponenty mieszanek jęczmienia z grochem siewnym

✅Wpływ dodatku mikroproszków węglika krzemu (SIC) i węglika wolframu (WC) na termiczno-dynamiczne właściwości mechaniczne oraz temperaturę zeszklenia epoksydowych kompozytów ablacyjnych

✅Efektywność energetyczna produkcji biomasy pszenicy jarej nawożonej azotem i siarką

✅Warunki tworzenia zawiesiny tarczowym mieszadłem dyspergującym

✅Wpływ kształtu reaktora i parametrów ekstrakcji podkrytycznej na jakość ekstraktów otrzymanych z kory dębu (QUERCUS ROBUR L.)

Przeczytaj więcej

Miesięcznik Ochrona przed Korozją nr 6/2024

W wydaniu Ochrona przed Korozją 6/2024:
ARTYKUŁY NAUKOWE
THERMOCHROMIC MATERIALS IN THE PAINTS AND VARNISHES SECTOR. PART I: PERCEPTION AND MEASUREMENT OF COLOR
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF CERMET MSZ/NI-AL COATING DEPOSITED BY FLAME SPRAYING TECHNIQUE

 

ARTYKUŁY PROMOCYJNE
KOMPOZYTY BELZONA® DO OCHRONY POWIERZCHNI PRZED ŚCIERANIEM
Wydarzenia
XXX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „ANTYKOROZJA SYSTEMY – MATERIAŁY – POWŁOKI”
XXIX SYMPOZJUM CYNKOWNICZE 30-LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA CYNKOWNICZEGO 15–17.05.2024 R.,

Przeczytaj więcej

Miesięcznik Przemysł Chemiczny nr 5/2024

W majowym numerze:

Od redakcji
Kompendium wodorowe
– Raport firmy Deloitte „Green Hydrogen: Energizing the path to net zero”
Personalia
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia FSNT-NOT
Z życia PIPC
Konferencje
– Webinarium Towarzystwa Chemicznego DECHEMA
– Konferencja „Zrównoważony rozwój w obszarze kosmetyków i detergentów”
– Konferencja „Solankowa Dolina i odkrycie prozdrowotnych wód Pomorza i Kujaw
– Ciechocinek 2024”
Z prasy zagranicznej
Patenty
Część naukowa
Fire wastewaters in Poland and around the world
Ścieki pożarnicze w Polsce i na świecie

The use of water glass from the “Rudniki” Chemical Plant for fertilizing plants with silicon
Wykorzystanie szkła wodnego z Zakładów Chemicznych „Rudniki” do nawożenia roślin
krzemem
Evaluation of the suitability of new functional dispersing and wetting agents for modification
of waterborne anticorrosive paints by electrochemical impedance spectroscopy

Ocena przydatności nowych funkcjonalnych środków dyspergująco-zwilżających do
modyfikacji wodorozcieńczalnych farb antykorozyjnych metodą elektrochemicznej
spektroskopii impedancyjnej EIS
Gaseous air pollution in cemetery areas during the holiday season
Gazowe zanieczyszczenie powietrza w rejonach cmentarzy w okresie świątecznym

Determination of sulfur mustard permeation rate curves for nonporous materials
Wyznaczenie krzywych prędkości przenikania iperytu siarkowego dla nieporowatych
materiałów

Silica nanoparticles as additives to lubricants.

Przeczytaj więcej

Numerus Primus Inter Pares’2023 dla miesięcznika Przemysł Chemiczny

Konkurs jest organizowany przez FSNT-NOT; od ponad 30. lat. Jego celem jest wyłonienie najlepszego numeru czasopisma w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej oraz popularno-technicznej – z poprzedniego roku kalendarzowego.

Przeczytaj więcej

CHEMIK – czasopismo naukowo-techniczne – Wydanie 1/2024

W wydaniu CHEMIK 1/2024 znajdziecie Państwo obszerny artykuł (I część) Profesora Jacka Kijeńskiego pt. Raport z 50-letniej podróży po chemii i okolicach. Część I. Na szlakach praktyki; to fantastyczne wspomnienia Profesora, który w kolejnych rozdziałach: Kto mi dał skrzydła?

Przeczytaj więcej

Numer kwietniowy czasopisma „Ochrona przed Korozją” już dostępny.

Zapraszamy do lektury publikacji:

informacje szczegółowe na stronie:

https://www.sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html

ARTYKUŁY NAUKOWE

THE INFLUENCE OF PLASMA SPRAYING PARAMETERS ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF ALUMINIUM-BRONZE-POLYESTER-YSZ COMPOSITE COATINGS FOR PLAIN BEARINGS APPLICATIONS

THE EFFECT OF ANODIC POLARIZATION OF 304 STAINLESS STEEL IN CHOLINE CHLORIDE-BASED DES SOLVENT ON ITS SURFACE MORPHOLOGY AND CORROSION RESISTANCE

OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE

SYMULACJA DZIAŁANIA MASZYN I PROCESÓW DO OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ NIŻSZE KOSZTY I WIĘKSZA EKOLOGICZNOŚĆ OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ

ARTYKUŁY PROMOCYJNE

 

 

KOMPOZYTY POLIMEROWE BELZONA DO REGENERACJI ORAZ OCHRONY PRZECIWKOROZYJNEJ WYMIENNIKÓW CIEPŁA W ENERGETYCE

ZE ŚWIATA NAUKI

 

RAPORT OPI „ANALIZA STANU OTWARTEJ NAUKI W POLSCE”

PORTAL LUDZIE NAUKI

BAZA INNOWACJI OPI

WYDARZENIA

TARGI PRZEMYSŁOWA WIOSNA

30.

Przeczytaj więcej

Przemysł Chemiczny 2/2024

Spis treści nr. 2/2024

Od redakcji…………………………………………………………………………155

Wydarzenia

Konferencja „Przemysł Chemiczny” 2023 – Jerzy Klimczak……………………157

Komentarze

– Grupa Azoty w kleszczach zadłużenia – Jerzy Polaczek…………………………186

Artykuł promocyjny

– Polska technologia przetwarzania laminatów LDPE-Al pochodzących z recyklingu wielomateriałowych opakowań kartonowych po płynnej żywności typu Tetra Pak – Adam A.

Przeczytaj więcej
WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.