ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023).

Oznacza to, że artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r. mają 70 punktów.

Po raz pierwszy, w tym roku, został przyznany czasopismu Journal Impact Factor (JIF) i wynosi 0,2 za 2022 rok.

Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie; w latach 2023-2024 realizujemy umowę z MEiN, zapewniamy m.in. bezpłatne tłumaczenie artykułów na j. angielski.

 (inf. redakcja Ochrona przed Korozją, 20.07.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.