ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Szósta rocznica śmierci Jerzego Paprockiego

Szósta rocznica śmierci Jerzego Paprockiego

Jerzy Paprocki (1932 – 2017)

21 sierpnia minie szósta rocznica śmierci naszego Kolegi i Przyjaciela, mgr. inż. Jerzego Paprockiego, Członka Honorowego SITPChem, Członka Honorowego Zarządu Głównego SITPChem, związanego ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego od 1950 r., współtwórcy ważnych dla całego środowiska inicjatyw i wytrwałego realizatora najważniejszych przedsięwzięć. Przez 50 lat współtworzył miesięcznik CHEMIK – jako Autor i Redaktor.

Jerzy Paprocki uosabiał wszystkie cechy znakomitego inżyniera i wspaniałego Człowieka – mądrego, skromnego, zainteresowanego ludźmi i ich sprawami, dążącego zawsze do konstruktywnych rozwiązań, potrafiącego dyskretnie przemilczać niefortunne zachowania innych. Poświęcał swoje umiejętności i czas sprawom Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, jak nikt dbając o realizowanie jego Misji i strzegąc najlepszych tradycji polskiego ruchu stowarzyszeniowego inżynierów.

Wciąż czerpiemy z Jego dokonań i przypominamy Jego dorobek. Pamiętamy Przyjacielu!

(inf. SITPChem, 15.08.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.