ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium naukowo-dydaktyczne „INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0 – nauka dla gospodarki”

Seminarium naukowo-dydaktyczne „INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0 – nauka dla gospodarki”

25 kwietnia 2023 r. w murach Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu odbyło się seminarium naukowo- dydaktyczne pt.: „INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0 – nauka dla gospodarki”, zorganizowane przez Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych oraz Sekcję Inżynierii Produkcji SITPChem. Wydarzenie miało miejsce w nowym budynku Collegium Inventorum. (O uroczystym otwarciu budynku można przeczytać w Przemyśle Chemicznym 5/2023)

Tematy prezentowane i omawiane podczas seminarium dotyczyły m.in. robotyzacji procesów, zastosowania rozwiązań RFID w przemyśle i logistyce oraz roli robotów i RFID w przemyśle 4.0. Dodatkowo poruszone zostały tematy dotyczące nie tylko przemysłu 4.0, ale też te związane z kształceniem kadr dla przemysłu 5.0. Była to też okazja do zaprezentowania współpracy Uczeni i Instytutu Nauk Inżynieryjno-Technicznych ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz osiągnięć z niej wynikających. Na zakończenie części plenarnej dr inż. Adam Tarniowy wygłosił referat „SITPChem jako łącznik między nauką a przemysłem”.

Dr inż. Adam Tarniowy wygłasza referat „SITPChem jako łącznik między nauką a przemysłem”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmy miały możliwość, dzięki przygotowanym stoiskom, zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć.

Po prezentacjach i dyskusji Dyrektor i Zastępca Dyrektora Instytutu pokazali zebranym nowo otwarte laboratoria Centrum Inżynieryjnego, w tym roboty przemysłowe, laboratorium automatyki i sterowania procesami, laboratorium elektrotechniki, fizyki i chemii.

Goście byli pod wrażeniem prezentowanych pracowni oraz praktycznego i nowoczesnego podejścia do procesu kształcenia przyszłych kadr inżynierskich.

Wśród uczestników seminarium znalazło się blisko 50. przedstawicieli przemysłu, uczelni oraz stowarzyszeń, oraz m.in. firm: Synthos SA, ABB Bielsko-Biała, Jantar Bielsko-Biała, TURCK Opole, ASTOR Kraków, HEXJA Oświęcim, Limatherm Sensor Limanowa, PWiK Oświęcim, AF SECO Bielsko-Biała, MERAZET Poznań, Stowarzyszenie SiTPChem, ZIAD Bielsko-Biała oraz SEP Bielsko-Biała; Centrum Badań i Dozoru Lędziny, Uniwersytet Rolniczy Kraków i Politechnika Krakowska.

Na fotografii: od lewej: Adam Tarniowy, Dyrektor Instytutu dr Joanna Stuglik, Marek Mania (O/Oświęcim),  Wiesław Bartyzel, Natalia Roszak (sympatyk Stowarzyszenia),
Jerzy Marcinko, Stanisława Dąbrowska

Po zakończeniu zwiedzania laboratoriów odbyło się zebranie Sekcji Inżynierii Produkcji w zebraniu uczestniczyli kol. Anna Nowak (Oddział Kraków), kol. Jerzy Marcinko (Oddział Puławy) oraz kol. Stanisława Dąbrowska, Wiesław  Bartyzel, Marek Mania, Adam Tarniowy z Oddziału Oświęcim. Dyskutowano głównie nad dalszym kierunkiem działania Sekcji.

 

 

 

 

(inf. SITPChem O/Oświęcim, na podst. komunikatu na stronie MUP Oświecim,31.05.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.