ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowy numer czasopisma PRZEMYSŁ CHEMICZNY już dostępny – więcej na www.przemyslchemiczny.com

Nowy numer czasopisma PRZEMYSŁ CHEMICZNY już dostępny – więcej na www.przemyslchemiczny.com

Piąty numer czasopisma SITPChem PRZEMYSŁ CHEMICZNY już dostępny:
Co w numerze?
✅Od redakcji
✅Artykuł promocyjny
Innowacja ekologiczna w produkcji mebli na przykładzie zastosowania klejów wodnych – Mariusz Czajka
✅Kompendium wodorowe: Wodór – Arkadiusz Kamiński
✅Z historii chemii
Historia mydła. Cz. I. Początki – Adam Wojtyło, Janusz Ryczkowski
✅Personalia
✅Aktualności
✅Z życia SITPChem
✅Z życia FSNT-NOT
✅Z życia PIPC
✅Z prasy zagranicznej
✅Patenty
✅Część naukowa
▶️Chemical synthesis of acetamiprid ammonium salts, spectroscopic studies on their isomeric equilibrium structures and their fungicidal activity
Chemiczna synteza soli amoniowych acetamiprydu, badania spektroskopowe ich równowagowych struktur izomerycznych i ich aktywności grzybobójczej
Andrzej Maranda, Wojciech Schilf, Mirosław Gucma, Wiesław M. Gołębiewski, Maria Krawczyk, Wiesław Pucko
Efficiency of microbiologically enriched mineral fertilizers in the cultivation of winter wheat
▶️Efektywność działania nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie w uprawie pszenicy ozimej
Agnieszka Rutkowska, Piotr Rusek
▶️Properties of polyethylene regranulates made from end-of-life products
Właściwości regranulatów polietylenowych wyprodukowanych z wyrobów wycofanych z użytkowania
Paulina Stepaniak, Sandra Softić, Sławomir Woźniak, Mariusz Fabijański,
Konrad Nowakowski
▶️Possibility of using by-products from the production of magnesium nitrate and magnesium sulfate for the production of macronutrient fertilizer
Badania nad możliwością zagospodarowania produktów ubocznych z produkcji azotanu magnezu i siarczanu magnezu do wytwarzania nawozu makroskładnikowego
Michał Ochman, Sylwester Żelazny, Marcin Figura
▶️Comparison of the static and dynamic method of determining the protective action time of materials against sulfur mustard drops
Porównanie statycznej i dynamicznej metody wyznaczania czasu działania ochronnego materiałów przed kroplami iperytu siarkowego
Elwira Furtak, Ewelina Bojarska, Edyta Kisielińska-Kot, Kamil Jóźwik
▶️Analysis of the effect of aluminum dust on the parameters of emulsion explosives. A literature review
Analiza wpływu pyłu aluminiowego na parametry materiałów wybuchowych emulsyjnych. Przegląd literatury
Andrzej Maranda
▶️Review of selected voltammetric techniques using modified electrode materials for the determination of chromium, nickel and cadmium
Przegląd wybranych technik woltamperometrycznych wykorzystujących modyfikowane materiały elektrodowe dla potrzeb oznaczania chromu, niklu oraz kadmu
Edyta Janeba-Bartoszewicz, Krzysztof Bieńczak, Bożena Karbowska, Martyna Durka
▶️Unblocking the near-well zone of the geothermal well with chelating agents
Udrażnianie strefy przyodwiertowej odwiertu geotermalnego za pomocą środków chelatujących
Klaudia Wilk-Zajdel, Marek Czupski

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.