ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych PTChem’2023 Pod patronatem SITPChem

Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych PTChem’2023 Pod patronatem SITPChem

Kolejna edycja Zjazdu Wiosennego SMPTChem odbędzie się od 3 do 7 maja 2023 w Chęcinach. SITPChem objął patronatem to wydarzenie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii.

W konferencji corocznie biorą udział najzdolniejsi studenci i doktoranci, przedstawiciele większości polskich uczelni wyższych. Jest to również okazja do wspólnego spotkania, podzielenia się wiedzą i dyskusji na temat działań organizacji w przyszłości.

W trakcie konferencji będą miały miejsce spotkania z zaproszonymi gośćmi wywodzącymi się ze świata przemysłu – przedstawicielami firm, a także instytucji lub organizacji pożytku publicznego.

Konferencja ma także na celu umożliwienie studentom nawiązania kontaktów naukowych poprzez udział w referatach zaproszonych znanych polskich chemików. Spotkanie tak licznego grona młodych chemików jest okazją do większej konsolidacji środowiska, nawiązania kontaktów naukowych i do wzajemnych inspiracji.

Życzymy powodzenia młodym Chemikom!

(inf. SITPChem oraz https://zjazdysmptchem.pl 3.04.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.