ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium w Zespole Szkół w Azotach

Seminarium w Zespole Szkół w Azotach

Członkowie Oddziału SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu uczestniczyli w XII Seminarium w ZSTiO w Azotach „Przemysł 4.0”, czyli czwarta rewolucja przemysłowa, które zorganizował zespół szkół w Azotach w dniu 28 marca 2028 r.  Seminarium adresowane jest do uczniów  szkół ponadpodstawowych powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i dotyczy transformacji cyfrowej. Przedstawiciele firm, z którymi szkoła współpracuje pokazali, jak wykorzystują nowoczesne rozwiązania oparte na technologiach cyfrowych. Wśród zaproszonych gości byli też: p. Aurelia Stępień Kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu, p. Piotr Łaba Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Opolu, p. Tomasz Starowicz z  Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego, a także Dyrektorzy Szkół i Jednostek Oświatowych Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, nauczyciele i młodzież z ZSTiO, ZSŻŚ, ZS3.

Seminarium rozpoczęła p. Elwira Bamburowicz, nauczyciel przedmiotów elektryczno–mechatronicznych z ZSTiO, która w swojej prezentacji wprowadziła w tematykę czwartej rewolucji przemysłowej i przedstawiła zmiany, jakie zachodziły w przemyśle od wynalezienia maszyny parowej aż po czasy Przemysłu 4.0. Pan Artem Chyruk – Kierownik Produkcji z firmy Jokey Poland w Kędzierzynie-Koźlu w swoim wystąpieniu „Przemysł 4.0 w przetwórstwie tworzyw sztucznych”, pokazał jak współdziałają pomiędzy sobą maszyny i systemy w procesie produkcji tworzyw sztucznych.

Pan Marcin Barth – koordynator ds. zarządzania procesowego Grupie Azoty ZAK S.A. zaprezentował uczestnikom seminarium, w jaki sposób realizowane jest Zarządzanie Procesowe w oparciu o koncepcję Lean Management, w której system usprawnień optymalizuje liczbę czynności osób zaangażowanych i koszty.

Pracownicy ETP Elektro z Bierawy, p. Mariusz Ptaszyński – Projekt Manager i Miłosz Horoszkiewicz – Inżynier Serwisu, podczas swojej prezentacji „Sivacon S8- rozdzielnica, która wszystko widzi” zdalnie połączyli się z inżynierami z firmy, którzy na statku wiertniczym w Tromso, w Norwegii uruchamiali rozdzielnicę energetyczną, mogąc kontrolować i odczytywać wszystkie jej parametry.

Pan Andrzej Rudnicki Koordynator ds. Sieci Wysokich Napięć z firmy Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, pokazał możliwości najnowocześniejszego magazynu energii w GPZ Cieszanowice.

Reprezentujące firmę A. Berger Polska z Kędzierzyna-Koźla: p. Justyna Bytnar – Kierownik Finansów i p. Jolanta Bukalska – Kierownik Sprzedaży, w swojej prezentacji pt. „Skuteczny monitoring produkcji w czasie rzeczywistym” przybliżyły, w jaki sposób smartfony i tablety są w firmie wykorzystywane do sprawnego i szybkiego usuwania awarii i usterek parku maszynowego oraz do monitorowania produkcji, dzięki unikalnemu oprogramowaniu.

Całość podsumował p. dr hab. inż. Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej, omawiając prowadzone badania nad licznikami energii, które nie tylko zaczytują i magazynują, ale także analizują parametry energii elektrycznej. Zwrócił szczególną uwagę na konieczność i potrzebę stałej współpracy między szkołami i uczelniami technicznymi oraz przedsiębiorstwami, aby absolwenci trafiając na rynek pracy byli przygotowani na nowe wyzwania.

Na zakończenie, p. dyr. Maria Staliś podziękowała prelegentom za bardzo ciekawe wystąpienia i prezentacje, za przybliżenie młodzieży tematyki Przemysłu 4.0.

Notatkę sporządzono na podstawie fotografii i materiału otrzymanego od pani Marii Staliś.

(inf. SITPChem O/Kędzierzyn-Koźle, 1.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.