ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXXVI Konkurs FSNT-NOT „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”

XXXVI Konkurs FSNT-NOT „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członek FSNT-NOT zaprasza redakcje czasopism naukowo-technicznych do udziału w  XXXVI  konkursie  „NUMERUS  PRIMUS  INTER  PARES”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w 2022 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.

W tym konkursie redakcje same wybierają numer, które ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu – NUMERUS PRIMUS!

Spośród przesłanych na konkurs czasopism, Jury powołane przez Zarząd TKiHT
pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wybierze numer „najlepszy z najlepszych”, czyli „Numerus Primus Inter Pares

Przedmiotem oceny Jury będzie:

  • przystępność treści,
  • aktualność i atrakcyjność tematyki
  • rozmaitość form dziennikarskich,
  • nasycenie elementami kultury technicznej,
  • poprawność językowa,
  • szata graficzna,
  • dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych – specjalistycznych).
  • Za każdy element Jury może przyznać od 1 do 10 punktów.
  • Ocenę końcową stanowi suma punktów.

Za najwyżej oceniony numer redakcja czasopisma zostaje wyróżniona pucharem i dyplomem honorowym „Numerus Primus Inter Pares”.

Organizatorzy proszą o nadesłanie jednego egzemplarza wybranego przez Redakcję numeru pisma z 2022  roku.

Wybrany numer proszę przesłać na adres:

Zarząd FSNT-NOT, 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, z dopiskiem: „TKiHT – KONKURS”

Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 25 kwietnia 2023 r.

 

(inf. Janusz M. Kowalski, Sekretarz TKiHT, 3.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.