ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

19 kwietnia br. obradowało Prezydium ZG SITPChem. Rozpatrywane były ważne sprawy Stowarzyszenia, w tym omówiono wstępny Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat dla Zarządu Głównego oraz dla całego Stowarzyszenia, a także sprawy związane z wpływem składek członkowskich do ZG SITPChem. Kol. Sekretarz Generalny przedstawił sprawy informacje dotyczące programów DUZ.

Zarząd Główny podjął decyzję o organizacji I Konferencji SITPChem „Przemysł Chemiczny” zaplanowanej na 5 – 7 grudnia br. w Warszawie. Trwają przygotowania nad uruchomieniem strony internetowej I Konferencji oraz grafiki (plakaty) związanej z tą Konferencją; pracom Komitetu Organizacyjnego przewodniczy kol. Józef Kozieł. Równolegle Komitet Naukowy Konferencji, pracujący pod kierownictwem prof. Marii Zieleckiej prowadzi rozmowy z PT Autorami wystąpień i osobami prowadzącymi poszczególne sesje tematyczne. Będziemy sukcesywnie informować o postępach w przygotowaniach tego ważnego dla SITPChem wydarzenia.

Już wspominaliśmy o trwających pracach Zespołu ds. opracowania Kroniki SITPChem i Almanachu Członków Honorowych SITPChem; liczymy na terminowe przekazanie materiałów przez Członków Honorowych SITPChem do Komisji Historii SITPChem.

Nasze Stowarzyszenie współpracuje z Targami w Poznaniu: LABS expo i Forum H2POLAND. Patronujemy obu wydarzeniom, a o Sesji SITPChem podczas Forum H2POLAND, 16 maja br. w Poznaniu, piszemy obszernie na początku tego serwisu. Na obu wydarzeniach można podejść do stoiska SITPChem, gdzie znajdziecie Państwo ulotki i plakaty naszego Stowarzyszenia.

Sporo czasu podczas obrad Prezydium poświęcono niezbędnym aktualizacjom na www.sitpchem.org.pl i wszechstronnej promocji Stowarzyszenia na uczelniach i w firmach oraz organizacjach chemicznych. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych; mamy plany ich rozwoju i coraz szerszego ich zasięgu.

(inf. SITPChem, 26.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.