ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Baltic Chemistry Conference pod patronatem SITPChem

Baltic Chemistry Conference pod patronatem SITPChem

SITPChem objął patronatem Baltic Chemistry Conference, która odbędzie się w dniach 27-28 maja 2023 r.
Baltic Chemistry Conference jest inicjatywą organizowaną przez Koło Naukowe Chemików Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Radę Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radę Doktorantów Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to międzynarodowa konferencja skierowana do studentów, doktorantów i młodych naukowców z całej Europy. Jej celem jest stworzenie możliwości zaprezentowania wyników swoich badań na arenie międzynarodowej, a także umożliwienie młodym naukowcom nawiązania wartościowych kontaktów i współpracy naukowo-badawczej.

(inf. ZG SITPChem, 20.04.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.