ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny – wydanie 1/2023

Przemysł Chemiczny – wydanie 1/2023

W styczniowym wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny znajdziecie Państwo m. in.:

 

Wydarzenia • Jubileusz 60-lecia działalności Łukasiewicz – IMPiB – Monika Kurpas, Ewa Zdziebłowska

Wywiad z prof. dr. hab. inż. Januszem Jurczakiem, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i Dziekanem III Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Komentarz • Niespodzianki szczytu klimatycznego COP27 w Sharm el-Sheikh – dr inż. Ludwik M. Bednarz

Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia FSNT-NOT
Z życia PIPC
Konferencje • 46. Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture • Konferencja „Materiały węglowe i kompozyty polimerowe. Nauka-przemysł’2022„
Z półki księgarskiej …..
Z prasy zagranicznej
Patenty

Część naukowa
Model of statistical optimization of the composition of industrial cleaning agents based on raw materials of natural origin using the method of planned experiment (DOE)
Model statystycznej optymalizacji składu przemysłowych preparatów myjących na bazie surowców pochodzenia naturalnego z wykorzystaniem metody planowanego eksperymentu (DOE) Anna Jędrzejczyk, Robert Pełech, Ewa Janus
A novel method of capturing catalyst poisons in industrial hydrocarbon streams Nowatorska metoda wychwytu trucizn katalizatora ze strumienia węglowodorów Damian Kruszewski, Piotr Połczyński, Maciej T. Gorzkowski, Adam Lewera, Rafał Jurczakowski 61 Optimization of mycelium cultivation methods for selected species of edible mushrooms
Optymalizacja metod hodowli grzybni wybranych gatunków grzybów jadalnych Katarzyna Miśkiewicz, Dorota Gendaszewska, Magdalena Lasoń-Rydel
Synthesis of phosphonoacetic acid esters and their practical application in the preparation of phosphorylated coumarins
Synteza estrów kwasu fosfonooctowego i ich praktyczne zastosowanie w otrzymywaniu fosforylowanych kumaryn Sławomir Frynas, Katarzyna Szwaczko, Kamil Dziuba
Effect of bisphenol A on humans as well as some aquatic and terrestrial organisms
Wpływ bisfenolu A na człowieka oraz wybrane organizmy wodne i lądowe, Oliwia Zastawny
Effect of phosphorus-containing flame retardants on the flammability of polyisocyanurate foams Wpływ antypirenów fosforowych na palność pianek poliizocyjanurowych Kamila Mizera, Maciej Celiński, Paweł Kozikowski, Monika Borucka, Jan Przybysz, Agnieszka Gajek 84 Products of solvent refining of vacuum fractions from hydrodesulfurization of vacuum as residue plasticizers
Produkty rozpuszczalnikowej rafinacji frakcji próżniowych z hydroodsiarczania pozostałości próżniowej jako plastyfikatory Oliwia Liberek, Dawid Kajkowski, Paweł Grabowski
Evaluation of particle emissions at workplaces of operators of desktop 3D printers
Ocena emisji cząstek na stanowiskach pracy operatorów stacjonarnych drukarek 3D, Elżbieta Dobrzyńska, Dorota Kondej, Grzegorz Szczepański, Adrian Okołowicz
Flammability properties and resistance to vandalism of hybrid composites reinforced with fabrics and powder fillers
Właściwości palne i odporność na akty wandalizmu kompozytów hybrydowych zbrojonych tkaninami i napełniaczami proszkowymi Kamila Mizera, Emilia Irzmańska, Natalia Litwicka, Paweł Kozikowski, Kamila Sałasińska, Agnieszka Gajek
Polymeric plasticizers with surface-active properties as components of biodegradable polymeric materials
Plastyfikatory polimerowe o właściwościach powierzchniowo czynnych jako składniki biodegradowalnych materiałów polimerowych, Paulina Szczepaniak
Vapour-gas condensate from a dry wood distillation retort as a precursor to smoking fluid. Characteristics and properties
Kondensat parogazu z retorty suchej destylacji drewna jako prekursor płynu wędzarniczego. Charakterystyka i właściwości,Paweł Bilewicz, Marcin Woźniak, Edyta Kucharska, Łukasz Kucharski, Marlena Musik, Martyna Jurkiewicz, Robert Pełech
Zapraszamy do lektury i prenumeraty!

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.