ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Akredytacja kierunku Biotechnologia -spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego

Akredytacja kierunku Biotechnologia -spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego

W związku z akredytacją międzywydziałowego kierunku Biotechnologia na Politechnice Śląskiej (zajęcia realizują przedstawiciele Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Chemicznego), w dniach 26-27.01.2023 r. odbyła się wizytacja Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Jednym z punktów programu było spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, przedstawicielami Rady Społecznej i pracodawcami oferującymi praktyki zawodowe dla studentów kierunku Biotechnologia. Koordynatorem kierunku biotechnologia i przewodniczącą zespołu przygotowującego raport samooceny jest dr hab. inż. Danuta Gillner, prof. PŚ. 26 stycznia w trybie zdalnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym przedstawicielka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, członek Rady, Anna Bieniecka, która przytoczyła wiele przykładów wzajemnej współpracy. W mediach społecznościowych i na stronie internetowej SITPChem popularyzowane są informacje o aktywności na Kierunku Biotechnologia (konferencje, sympozja) i relacjonowane są efekty tych spotkań; także relacje w czasopismach SITPChem.

Konferencje naukowo-techniczne SITPChem są wspomagane uczestnictwem studentów i ich opiekunów (wykłady, prezentacje), a Komitety Naukowe Konferencji zaszczycają swoją współpracą naukowcy kierunku Biotechnologia i innych kierunków z Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej. Za tę współpracę serdecznie dziękujemy.

Poinformujemy o wynikach akredytacji.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 26.02.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.