ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nagroda im. Mariana Górnego

Nagroda im. Mariana Górnego

15 grudnia 2022 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu po raz jedenasty odbyło się wręczenie Nagrody im. Mariana Górnego, przyznawanej uczniom wyróżniającym się w zakresie nauk technicznych. Inicjatorem Nagrody był przed laty Kędzierzyńsko-Kozielski SITPChem, a jej sponsorem jest Grupa Azoty ZAK S.A., którą w tym roku reprezentowała Iwona Drozdowicz-Tomaszek, p.o. Kierownika Biura Marketingu i Komunikacji, natomiast partnerem jest Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie -Koźlu, reprezentowane przez Starostę, p. Pawła Masełko. Uroczystość prowadziła Dyrektor ZSTiO, p. Maria Staliś. Ze strony SITPChem byli obecni członkowie Zarządu Oddziału. Tegorocznymi laureatami zostali Olivier Kwiecień i Mateusz Magiera, za otwartość umysłu i dociekliwość młodego wynalazcy oraz za poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, które znajdują zastosowanie w życiu codziennym.

Iwona Drozdowicz-Tomaszek reprezentowała Grupę Azoty ZAK SA

Laureaci z partnerami Szkoły i członkami Kapituły Konkursu

Nagrodę im. Mariana Górnego przyznaje kapituła w skład której wchodzą przedstawiciele ZSTiO, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Barbara Górna-Wilk, córka Mariana Górnego. Marian Górny był wieloletnim, zasłużonym pracownikiem Grupy Azoty ZAK S.A oraz zaangażowanym działaczem SITPChem. Od 2014 r. nagrodę finansuje Grupa Azoty ZAK S.A.

Uczestnicy uroczystości rozdania nagród w konkursie im. Mariana Górnego

Nagroda im. Mariana Górnego jest swoistym zwornikiem między starszym pokoleniem, które w większości już nie żyje, które budowało, modernizowało, intensyfikowało zakłady, a młodym pokoleniem, które dopiero się kształci, zdobywa wiedzę, aby w przyszłości przejąć obowiązki swoich ojców czy dziadków. Jesteśmy wdzięczni Zarządowi Grupy Azoty ZAK S.A. za docenienie tej więzi międzypokoleniowej i sponsorowanie Nagrody.

(inf. Izabela Turza, Oddział SITPChem w Kędzierzynie-Koźlu, 29.12.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.