ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Spotkanie Noworoczne w Oddziale SITPChem Wrocław

Spotkanie Noworoczne w Oddziale SITPChem Wrocław

10 stycznia br. w Sali Dziekańskiej budynku H14 Politechniki Wrocławskiej spotkali się członkowie i sympatycy SITPChem z Wrocławia i zaproszeni goście. Spotkanie prowadziła kol. Magdalena Klakočar-Ciepacz, nowa Prezes Oddziału Wrocławskiego SITPChem.

Podczas spotkania, Prezes ZG SITPChem wręczył Medal im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego – najwyższe odznaczenie SITPChem – kol. Prof. Ryszardowi Stellerowi. Medal ten został przyznany w uznaniu osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie poliolefin, tworzyw polistyrenowych, biodegradowalnych materiałów z polimerów syntetycznych oraz wykorzystania odpadów polimerowych w Polsce, a także wybitnych zasług w popularyzacji wiedzy naukowej i technicznej.

Laureat Medalu im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (środku) z Prezes Oddziału SITPChem we Wrocławiu i Prezesem ZG SITPChem

Na spotkaniu obecny był także naczelny redaktor czasopisma CHEMIK, prof. Rafał Latajka i sekretarz redakcji Sonia Zielińska; jak wiadomo to właśnie na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej wznowione zostało wydawanie czasopisma CHEMIK.

Od lewej: Prezes Jerzy Klimczak, Sonia Zielińska, Anna Bieniecka i prof. Rafał Latajka

Prof. PWr Elżbieta Wojaczyńska (z lewej) w rozmowie z Prezesami SITPChem

Przybyli inżynierowie i menedżerowie wrocławskich firm chemicznych oraz z Brzegu Dolnego. Były rozmowy, wspomnienia i plany na przyszłość. W świątecznej atmosferze i pysznym poczęstunku w pięknej Sali Dziekańskiej, szybko mijał czas.

Dziękujemy za zaproszenie i wspaniałe spotkanie.
(foto Andrzej Puszyński; inf. SITPChem, 15.01.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.