ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł chemiczny w Polsce w życiu Jerzego Paprockiego. Kalendarium chemików polskich

Przemysł chemiczny w Polsce w życiu Jerzego Paprockiego. Kalendarium chemików polskich

Wydawnictwo Cultura Animi przygotowało tę piękną książkę, której Autorami są Stefan Oborski i Jerzy Paprocki. Dalej o książce wypowiadają się jej współtwórcy. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego poleca tę książkę słowami Prezesa ZG SITPChem Jerzego Klimczaka: Oto przed Państwem książka, która powstała za sprawą Jerzego Paprockiego, bo opisuje Jego życie i dzieło, ale także dzięki temu, że Jerzy swoją pracą, postawą, ogromną wiedzą i nieustającym poszukiwaniem zyskał nasz podziw, przyjaźń i pozostawił po sobie niedościgniony wzór prawości, rzetelności i kompetencji.

Z wielką przyjemnością, dumą i satysfakcją zapraszam do lektury tego wyjątkowego dzieła, które tworzył przez większość swojego zawodowego życia Jerzy Paprocki.

Anna Bieniecka, były redaktor naczelny miesięcznika Chemik, o Kalendarium Chemików Polskich: Prezentowane w Kalendarium postaci są nie tylko wybitnymi naukowcami, ale też ludźmi, którzy są niedoścignionymi przykładami zdolności, wytrwałości i nieustającej ciekawości świata i zjawisk. Są także ludźmi wielkiej pracy i odwagi. Ponad wszystko oddanymi nauce. Polaków wśród nich wyróżnia dodatkowo wielki patriotyzm i oddanie Ojczyźnie. Jerzy Paprocki potrafił kompetentnie skomentować pracę i dokonania osób wymienionych w Kalendarium, sam bowiem był erudytą i fantastycznie wykształconym inżynierem chemikiem.

Książkę można zamówić bezpośrednio:
– w Wydawnictwie Cultura Animi; tel. +48 503 073 808; e-mail:piotr@cultura.org.pl
– w ZG SITPChem: tel. +48 22 826 78 96; e-mail: sekretariat@sitpchem.org.pl

 

Stefan Oborski współautor i Przyjaciel

Stefan Oborski, autor książki

Ta książka jest efektem mrówczej niemal pracy naszego Kolegi, Stefana Oborskiego, o której On sam pisze: Książka „Polski przemysł chemiczny w życiu Jerzego Paprockiego” jest opracowaniem poświęconym wyjątkowej osobie i wybitnemu inżynierowi chemikowi. Jerzy Paprocki swoje siły i umiejętności w pracy zawodowej poświęcił sprawom odbudowy , modernizacji i budowy nowoczesnej struktury produkcyjnej przemysłu chemicznego, tworzeniu racjonalnych podstaw technologiczno-ekonomicznych do planowania rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw branży. Równolegle z tym bardzo aktywnie i kreatywnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego realizując bardzo wiele statutowych zadań. Starał się także między innymi wypracowywać platformę edukacyjną i informacyjną o stanie i kierunkach rozwoju przemysłu chemicznego. Temu celowi służyła także kilkudziesięcioletnia działalność czasopiśmiennicza i redaktorska.

Próby podsumowania jego drogi życiowej, dążeń i osiągnięć przy okazji różnych spotkań lub uroczystości skazane są na niepowodzenie. Nie da się bowiem w krótkich, a nawet w nieco dłuższych wystąpieniach, przedstawić Jego bogatych, wielokierunkowych zainteresowań; omówić znaczenia wszystkich działań realizowanych przez ponad sześćdziesiąt lat aktywnej działalności. Poza tym mówcy ograniczają się jedynie do opisu epizodu, fragmentarycznych obszarów jego kariery lub wydarzeń, o których mają jakąś wiedzę, w których razem z Jerzym Paprockim uczestniczyli lub byli ich świadkami.

Postać Jerzego Paprockiego zasługiwała więc na komplementarne opracowanie, uświadamiające większości jego znajomych cały zakres wielkości i zasług, Jego osobowości.
Władze SITPChem nie zdecydowały się na przygotowanie i wydanie takiego opracowania. Jednak dzięki konsekwentnemu działaniu Rodziny Jerzego Paprockiego oraz autora monografia powstała. Książka ukazała się w 5. rocznicę śmierci Jerzego Paprockiego. Koszty opracowania redakcyjnego i druku pokryła Rodzina.
Podjąłem się tego zadania ze względu na to, że znaliśmy się kilkadziesiąt lat, a przede wszystkim byliśmy przyjaciółmi. Miałem świadomość posiadania stosunkowo dużego zasobu informacji w tym zakresie wynikającym z tego, że wywodzimy się z tej samej branży (przemysłu chemii nieorganicznej) i przez ponad czterdzieści lat współdziałaliśmy nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale także społecznej (SITPChem).

Mimo braku dostępu do niektórych zasobów archiwalnych, opracowanie zawiera spory, a może ogromny, zasób informacji o działalności zawodowej i społecznej Jerzego Paprockiego zaczerpniętych z domowego archiwum Jurka oraz mojego, z czasopism technicznych (np. „Chemik”, „Przemysł Chemiczny”), publikacji prasowych, różnego rodzaju wydawnictw, dokumentów SITPChem, Federacji SNT NOT, a także z Internetu. Sporo miejsca zajmują także wspomnienia i refleksje osób zaprzyjaźnionych i byłych współpracowników Jerzego.
Ze względu na życiową dewizą Paprockiego – wnętrze i życie rodziny nie są sprawami publicznymi – opracowanie nie zawiera opisów, ani informacji z życia rodzinnego, nie przedstawia jego wewnętrznych przeżyć, rozterek i ocen postępowań innych osób.
Mam nadzieję, że lektura monografii skłoni Państwa do przemyśleń i refleksji pozwalających na odpowiedzenie sobie na pytanie: jakim człowiekiem był Jerzy Paprocki i czym dla niego był SITPChem?

Stefan Oborski
Członek Honorowy SITPChem

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.