ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Mijający rok był dla Stowarzyszenia wyjątkowy.

Mijający rok był dla Stowarzyszenia wyjątkowy.

 

Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele!

Mijający rok był dla Stowarzyszenia wyjątkowy. Zbiegło się wiele ważnych wydarzeń:
– po 2-letniej izolacji społecznej, w 2022 roku spotykaliśmy się znowu w Oddziałach Stowarzyszenia w całej Polsce i w Zarządzie Głównym w Warszawie,
– zrealizowaliśmy, po dwóch latach cierpliwego wyczekiwania, Kongres ETCC2022, który odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie (3 -7 lipca 2022 r.), z udziałem prawie 340 osób z całego świata i wielu członków naszego Stowarzyszenia,
– odbył się z sukcesem XXXII Walny Zjazd SITPChem w Warszawie (19 do 20 października 2022 r.) z udziałem ponad 100 delegatów i Członków Honorowych SITPChem
– w przededniu XXXII Walnego Zjazdu odbyło się – pierwsze w historii SITPChem, spotkanie Klubu Członków Honorowych,
– zorganizowaliśmy uroczystość Jubileuszu 95-lecia SITPChem w Warszawie (20 października 2022 r.), podczas którego mieliśmy okazję przekonać się jak wielu mamy Przyjaciół naszego Stowarzyszenia.

XXXII WZ SITPChem podsumował minioną kadencję i wybrał władze na kolejną, w okresie 2022 – 2026 r. Bardzo dziękuję za akceptację kierunku rozwoju Stowarzyszenia pod moim kierownictwem i za zaufanie jakim zostałem obdarzony. Przed nami – ufam – sukces wspólnego działania, nowe przedsięwzięcia i wyzwania.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Koleżanki i Kolegów – z dobrymi, najlepszymi życzeniami na Nowy 2023 Rok!

Jerzy Klimczak, Prezes

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.