ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przyjazna Nauka

Przyjazna Nauka

W październiku 2022 r. rozpoczęła się kolejna, trzecia już grupa wykładów w trybie zdalnym z cyklu „Przyjazna Nauka”.
Wykłady z tematami popularyzującymi naukę obejmują poszerzenie wiedzy z zakresu chemii a także wielu innych obszarów nauki, z uwzględnieniem wykorzystywania osiągnięć w praktyce, w życiu codziennym.

Wykłady kierowane są do wszystkich członków SITPChem w Polsce a także zapraszamy członków PTChem oraz wszystkich innych zainteresowanych, takich jak: szkoły, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów we Francji, Uniwersytet III wieku. Promujemy je także w innych organizacjach.
Wykładowcami są naukowcy z uczelni, instytutów badawczych a także specjaliści w wybranych zagadnieniach.

Projekt ten realizowany jest w ramach działalności szkoleniowo-edukacyjnej SITPChem. Wykłady w trybie zdalnym prowadzone są z wykorzystaniem platformy FSNT NOT „Sala Konferencyjna”, udział poprzez link: https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj z podaniem kodu dostępu: 848190.
Dotychczas zrealizowano już 40 wykładów cyklu „Przyjazna Nauka” w dwóch sesjach:

  • grudzień 2020- czerwiec 2021
  • październik 2021 – czerwiec 2022

Wykłady o szerokiej tematyce związanej z chemią i naukami pokrewnymi wygłaszane były przez naukowców z uczelni wyższych i instytutów z całego kraju oraz z zagranicy (Anglia i Francja). Tematyka: Technologie chemiczne, Ochrona środowiska, Transformacje energetyczne, Tematyka związana z realizacją programów nauczania dla szkół średnich, Technologie farb i lakierów, Nauki o ziemi, Architektura, Covid-19, Kosmetologia, Turystyka specjalna, Rehabilitacja i inne. W ramach tego cyklu – przy współpracy z federacją FATIPEC – zorganizowane zostało także w dniu 27 maja 2021 Sympozjum: „Paints and Coatings Visions” w którym wygłoszone zostały referaty specjalistów z 8 krajów.

Dodatkowe informacje wraz z programem oraz krótką instrukcją logowania znajdują się na stronach: www.sitpchem.org.pl oraz www.sitpchemcieszyn.pl a także w mediach społecznościowych. Kolejne tematy wykładów wraz z terminami anonsowane są poprzez e-mailingi.

Kontakt w sprawach szczegółowych:
Józef Kozieł, e-mail: koziel.jozef@gmail.com

(inf. Józef Kozieł, SITPChem O/Cieszyn, 2.11.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.